Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Koronaviruset (Covid-19) og pandemi

Hvordan skal vi møte pandemiutfordringer som helsevesenet og andre sektorer står overfor? Universitetet i Bergen har eksperter som kan svare.

Hovedinnhold

Helseprioriteringer: Det medisinske fakultet

Professor Ole Frithjof Norheim, lege og leder av Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Ledet Prioriteringsutvalget (Norheim utvalget) som i 2014 foreslo nye retningslinjer for prioritering i norsk helsetjeneste (NOU 2014: 12). Tidligere leder av Klinisk Etikkomite, Helse Bergen. Nå leder av Bioteknologirådet.

Tlf: 975 39 326, epost: ole.norheim@uib.no


Professor Kjell Arne Johansson
Seksjonsoverlege på forskningsavdelingen til Avdeling for rusmedisin. Ekspert på medisinsk etikk og helseprioriteringer ved Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Var rådgiver for Helsedirektoratet i utviklingen av prioriteringsretningslinjene for spesialisthelsetjenesten (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/). Nå leder for prosjekt på Zanzibar som støtter Helsedepartementet i utviklingen av prioriteringsretningslinjer og valg av grunnleggende helsepakke under ekstrem ressursknapphet.

Tlf: 971 91 828, epost: kjell.johansson@uib.no

Førsteamanuensis Ingrid Miljeteig

Lege og nestleder ved Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS), Institutt for global helse og samfunnsmedisin. Er spesialrådgiver i etikk og prioritering i Helse Bergen og sekretær i klinisk etikk-komité i Helse Bergen. Forsker på kliniske prioriteringsdilemma i Norge og lav-inntekts land.

Tlf: 971 87 274, epost: ingrid.miljeteig@uib.no

 

Alders- og sykehjemsmedisin

Professor Bettina Husebø

Ekspert på alders- og sykehjemsmedisin. Leder av SEFAS, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Tlf: 55 58 67 35, epost: bettina.husebo@uib.no

 

Medisinhistorie/pandemihistorie

Førsteamanuensis Magnus Vollset.
Medisinhistorie/pandemihistorie, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Tlf: 909 93 981, epost: Magnus.Vollset@uib.no

 

Etikk, Det humanistiske fakultet

Professor i filosofi Espen Gamlund

Kan uttale seg om spørsmål som har med etikk å gjøre.
Det inkluderer spørsmål som omhandler vurdering av risiko, hva slags skade vi kan påføre andre ved å være smittebærere, hvilket ansvar vi som borgere har for å følge karanteneregler, og helseprioriteringer.

Tlf: 924 45 441, epost: Espen.Gamlund@uib.no

Professor i filosofi Lars Fr. H. Svendsen

Kan uttale seg om etikk, risikopersepsjon, frykt, ensomhet og kjedsomhet. 

Tlf: 906 37 206, epost: Lars.Svendsen@uib.no

 

Koronaloven: Det juridiske fakultet

Professor Eirik Holmøyvik forsker blant annet på konstitusjonell rett. Han kan uttale seg om koronaloven og regjeringens utvidede fullmakter i et juridisk perspektiv. 

Telefon: 55 58 95 34, epost: Eirik.Holmoyvik@uib.no

 

Det psykologiske fakultet

Professor Atle Dyregrov, Senter for krisepsykologi, UiB

(Aktuelle spørsmål rundt krisehåndtering, traumer, sorg)

Telefon: 55 58 65 26, epost: Atle.Dyregrov@uib.no

Førsteamanuensis Bente Storm Haugland, Institutt for klinisk psykologi

(usikkerhet og økte bekymringer for helsen mtp. koronaviruset)

Telefon: 975 82 317, epost: Bente.Haugland@uib.no

Professor, prodekan for forskning Gro M. Sandal

(hvordan reagerer folk på isolasjon?)

Telefon: 908 40 130, epost: gro.sandal@uib.no

Professor Inger Hilde Nordhus

Ekspertise innen klinisk eldrepsykologi. Nordhus har ledet en rekke studier rettet mot eldre og psykisk helse, også i samarbeid med ulike medisinske fagmiljøer. Hun er også professor i atferdsmedisin ved UiO.

Telefon: 909 40 908, epost: Inger.Nordhus@uib.no

Professor Benedicte Carlsen

(mediedekning og informasjonsflyt rundt spredningen av viruset).

Telefon: 952 49 887, epost: Benedicte.Carlsen@uib.no

 

Økonomi, Det samfunnsvitenskapelige fakultet:

Professor Kjell Erik Lommerud

(Familieøkonomi, globalisering, fagforeninger)

Professor Steinar Vagstad

(Familieøkonomi, insentivøkonomi, næringsøkonomi)

Professor Hans K. Hvide

(Entreprenørskap, organisasjoner, finans)

 

Helsevitenskap og virus, Det medisinske fakultet

Professor Rebecca CoxKlinisk institutt 2 UiB, leder av influensasenteret.

Mobil 452 42 974, epost:  rebecca.cox@uib.no 

Førsteamanuensis Kristin Greve Isdahl-MohnKlinisk institutt 2, UiB

Mobil: 977 70 755, epost: kristin.mohn@uib.no   

Førsteamanuensis Bjørn BlombergKlinisk institutt 2, UiB

Telefon: 932 62 119, epost: bjorn.blomberg@uib.no