Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste ved UiB

Pride 2021

UiB har mange forskere som kan svare på spørsmål fra pressen om temaer som kjønn, seksualitet, skeiv kjærlighet og mangfold, i forbindelse med Pride 2021.

Hovedinnhold

Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Professor Randi Gressgård

- Kjønns- og seksualitetsforskning i to underkategorier: 1) feministisk teori og forskjellsproblematikk, som blant annet handler om vilkår for sosial rettferdighet, og 2) kjønns- og seksualitetsformasjon, som belyser det grunnleggende spørsmålet ‘hva er kjønn?’

Førstebibliotekar, førsteamanuensis Hanne Marie Johansen

- Kjønnshistorie, likestilling, seksualitet, skeiv historie, skeiv teori

Stipendiat Dinara Podgornova

- Kunnskapsproduksjon innan kjønnsstudiar og feminisme

Vitenskapelig assistent Sigrid Sandal

Førsteamanuensis Kari Jegerstedt

- Feminisme, skeiv teori

Postdoktor Redi Koobak

- Transnasjonale feminismestudiar med fokus på diskursar om kjønn, rase og seksualitet

Kjønn og identitet

Professor Norman Anderssen

Leiar av LGBTHI-forskningsgruppa ved UiB. 

Professor Anne Szefer Karlsen, ansvarlig for kuratorprogrammet ved KMD (master i kuratering)

Szefer Karlsen har med seg eit skeivt perspektiv inn i kuratering, og i studiet ho er ansvarlig for. Kan sei noko om skeivhet i kunsten og skeiv kuratering.

Førstelektor Synnøve Lindtner, Medievitenskap

- Kjønn og identitet

Stipendiat John Magnus Dahl, Medievitenskap

- Kjønn, identitet og seksualitet i populærkultur – TV-seriar, humor, film, Pride-parade, drag queens. Dessutan om kjønn, identitet og seksualitet i kulturhistorisk samanheng.

Professor Lise Widding Isaksen, Sosiologi

Kjønn og identitet. Kva blir rekna som feminine uttrykk og maskuline uttrykk i ulike kulturar?

Professor Tone Hellesund, Kulturvitenskap

Kulturelle perspektiv på kjønn, seksualitet og intimitet, i nåtid og fortid

Professor emerita, allmennmedisin Kirsti Malterud

Førsteamanuensis emeritus, Nordisk litteratur Pål Bjørby

Professor Atle Møen, Sosiologi

- Forskjelligheit/ulikheit

Professor, allmenn litteraturvitenskap Ellen Mortensen

- Kjønnsteori

Politikk

Professor Lise Rakner, Sammenliknende politikk

- Kontrasten mellom rettigheiter, likestilling og pride i Norge og andre land

Professor Siri Gloppen, Sammenliknende politikk

- Om korleis det juridiske lovverket rundt seksualitet er i endring i ulike land.

Professor Ragnhild Muriaas, Sammenliknende politikk

- Likestilling mellom kjønn, og om muligheter innan politikken. Kven blir høyrt og får politisk gjennomslag.

Kunst

Førsteamanuensis Lars Korff Lofthus, Kunstakademiet, Institutt for samtidskunst

- Skeiv kunst

Ekspertlisten blir oppdatert