Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?

Innsikt Barnevern
Arrangementet holdes i Universitetsaulaen. Inngang direkte fra Christie kafé. Foto/ill.: UiB
Foto/ill.:
University of Bergen

På grunn av COVID 19 blir arrangementet digitalt på youtube.

Følg arrangementet her: https://youtu.be/R4dN9VSZgDk

 

Det norske barnevernet er stadig i hardt vær, både hjemme og ute. Konfliktene knyttet til barnevernet i Samnanger kommune og dommene mot Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er blant sakene som i den senere tid har gitt mange og kritiske medieoppslag.  

Vi spør:

  • Hvordan påvirker disse debattene nordmenns tillit til barnevernet?
  • Og hvordan kan legitimiteten styrkes?

Hør professor Marit Skivenes i samtale med Arnfinn Bårdsen, dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Samtalen modereres av Siri Gloppen, professor ved institutt for sammenliknende politikk, UiB.

Marit Skivenes er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB og leder for Centre for Research on Discretion and Paternalism. Skivenes er ledende innen internasjonal barnevernsforskning og leder flere internasjonale forskningsprosjekter, blant annet «Discretion and the child’s best interest in child protection» som ble tildelt et prestisjetungt Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet og et nytt prosjekt om «Legitimacy Challenges: An analysis of mistrust in core institutions and the normative fundament of the welfare state». Hun har en rekke publikasjoner i internasjonale tidsskrifter og er mye brukt som foredragsholder og ekspert av mediene, forvaltningen og rettsapparatet.

Arnfinn Bårdsen er dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og tidligere dommer i Norges Høyesterett. Bårdsen er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen hvor han også arbeidet som PhD stipendiat og førsteamanuensis fram til 2003.

Moderator Siri Gloppen, professor ved institutt for sammenliknende politikk og leder for LawTransform (CMI-UiB Centre on Law & Social Transformation) og Bergen School of Global Studies.