Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Trumfer klimakrisen over biodiversitetskrisen?

Biodiversitet
Arrangementet holdes i Universitetsaulaen. Inngang direkte fra Christie kafé. Foto/ill.: UiB
Foto/ill.:
University of Bergen

 

På grunn av COVID 19 blir arrangementet streamet på youtube her: https://www.youtube.com/watch?v=DZSqLuEV1Z0&feature=youtu.be

Mennesket har stadig større påvirkning på naturen og våre omgivelser. Menneskeskapte klimaendringer er en av de viktigste utfordringene kloden vår står ovenfor. Men, mange av løsningene som kan bøte på klimaendringene påvirker biodiversitetskrisen negativt.

Effektive klimatiltak krever bruk av store landarealer. Samtidig er arealbruksendringer den viktigste årsaken til at mange plante- og dyrearter forsvinner.

Vi spør:

  • Hvordan henger disse utfordringene sammen?
  • Har vi tilstrekkelig kunnskap og politisk vilje til å håndtere de to krisene samtidig, eller er klimakrisen så dramatisk og altoppslukende at arter og natur nå ofres på veien mot et bedre klima?

Panel: 

Debattleder: Ørjan Totland (professor UiB)

Innleder: John-Arvid Grytnes (professor UiB)

Lars-Henrik Paarup Michelsen (Daglig leder i Norsk klimastiftelse)

Vigdis Vandvik (professor BIO, UiB og Bjerkenessenteret for klimaforskning)

Synnøve Kvamme (fylkessekretær i Naturvernforbundet, Hordaland).