Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Smittekamp gjennom tidene - fra lepra til korona.

Smittekamp
Arrangementet holdes i universitetsaulaen. Inngang direkte fra Christie kafé. Foto/ill.: UiB
Foto/ill.:
University of Bergen

Hovedinnhold

På grunn av COVID 19 blir arrangementet digitalt på youtube.

Følg arrangementet her: https://youtu.be/1dVF2ZDNUTQ

I kampen mot korona er håndvask, ansiktsmasker, isolering og karantene igjen på dagsorden. I arbeidet mot smittsomme sykdommer som lepra, tyfoidfeber og tuberkulose var myndighetene villige til gripe langt inn i enkeltindividers frihet og kropper i fellesskapets navn.

Vi spør:

  • Hva er det nye i dagens smittebekjempelse?
  • Hva slags tradisjoner inngår tiltakene mot covid-19-viruset i?
  • Hva kan vi forvente oss, ut fra historiske erfaringer?

Panel: 

  • Teemu Sakari Ryymin (professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB)
  • Astri Andresen ( professor, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap UiB)
  • Anne Kveim Lie (førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin og global helse, UiO)
  • Morten Hammerborg (professor, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, HVL)