Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Smittekamp gjennom tidene - fra lepra til korona.

Smittekamp
Arrangementet holdes i universitetsaulaen. Inngang direkte fra Christie kafé. Foto/ill.: UiB
Foto/ill.:
University of Bergen

I kampen mot korona er håndvask, ansiktsmasker, isolering og karantene igjen på dagsorden. I arbeidet mot smittsomme sykdommer som lepra, tyfoidfeber og tuberkulose var myndighetene villige til gripe langt inn i enkeltindividers frihet og kropper i fellesskapets navn.

Vi spør:

  • Hva er det nye i dagens smittebekjempelse?
  • Hva slags tradisjoner inngår tiltakene mot covid-19-viruset i?
  • Hva kan vi forvente oss, ut fra historiske erfaringer?

Panel: TBA