Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Hjelper det å rive ned gamle helter?

Holberg
Foto/ill.:
University of Bergen

På grunn av COVID 19 blir arrangementet digitalt på youtube her: https://youtu.be/U2i7oORldt0

Byrommet er en arena for minnepolitikk. Vi omgir oss daglig med monumenter, statuer og gatenavn som refererer til historiske personer og hendelser. Ofte tenker vi slett ikke over hvilke historier som ligger bak disse fortidsreferansene, eller hvilke skikkelser som er blitt valgt ut til å bli minnet på denne måten.

Begynner man å se etter, kan man likevel bli oppmerksom på noen mønstre og strukturer. Flere har i senere år begynt å reagere på at så mange statuer avbilder menn – hvor er alle kvinnestatuene? Og kritiske røster har spurt hvorvidt det i dag kan være riktig å minnes skikkelser som har bidratt til transatlantisk slavehandel, kolonialisme og andre dypt problematiske aspekter ved vår fortid? Mange statueaksjoner i ulike land har gjort minnepolitikken til et akutt og dagsaktuelt spørsmål som engasjerer bredt og som samtidig gir rom for å reflektere over hva historien er, og hvordan vi kan forholde oss til den?

Denne samtalen skal belyse norsk offentlig minnekultur fra et historisk perspektiv, et flerkulturelt perspektiv og et kjønnsperspektiv.

Vi vil blant annet spørre:

  • Hvem er det egentlig som står på sokkel i byene våre i dag, og hvorfor?
  • Hvem har hatt makten til å definere norsk og bergensk minnekultur opp gjennom historien?
  • Og hvordan skal vi forholde oss til disse minnesmerkene i dag?»

Panel:

  • Moderator: Jørgen Magnus Sejersted (Dekan, Det humanistiske fakultet, Professor i nordisk litteratur, UiB)
  • Irene Kinunda Afriyie (Gjestekommentator i BT og konsulent i Fargespill)
  • Sofie Marhaug (Stipendiat, allmenn litteraturvitenskap UiB)
  • Thomas Ewen Daltveit Slettebø (førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag, Høgskulen på Vestlandet)