Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Språkpolitikk

Fra prinsipp til handling – språkpolitikk ved UiB

Språkpolitisk utvalg inviterer alle språkinteresserte til seminar om ansvar og forventninger til språkpolitikken ved UiB.

illustrasjon av tre mennesker som snakker, skriver på pc, leser i bok
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Program:

UiB har språkpolitiske retningslinjer og et aktivt og sterkt språkmiljø, men hvordan kan språkpolitikken bli konkretisert og gjort forpliktende for hele universitetet?
Seminaret vil ha fokus på implementering av språkpolitikk, særlig på instituttene, og vil ta opp disse temaene:

  • Hvordan kan UiB sikre god parallellspråklig praksis mellom norsk og engelsk? 
  • Hvordan kan UiB styrke bruken av nynorsk?
  • Hvordan kan alle ansatte få en språklig kompetanseheving?
  • Hvordan kan alle fagmiljø bidra til å utvikle norsk fagspråk?

Seminaret ledes av Endre Brunstad, professor og leder for Språkpolitisk utvalg ved UiB.

Velkommen og introduksjon

  • Rektor Margareth Hagen, UiB: "Språkpolitikk ved UiB – overgripande prinsipp og tiltak"

Innledninger:

  • Direktør Åse Wetås, Språkrådet: "Ny språklov og forventingar til språkpolitikken ved UiB" 
  • Seniorrådgiver Ane Landøy, DIKU: "Språkstrategiar i høgare utdanning – kva er UiBs profil og rolle?"
  • Prorektor Liv Reidun Grimstvedt, HVL: "Erfaringar frå språkpolitisk utval ved Høgskulen på Vestlandet"  

Paneldebatt: 

Hvordan kan språkpolitikken bli til handling ved UiB?

Avslutning:

Kunstnerisk innslag ved den prisbelønte forfatteren Olaug Nilssen.

Påmelding: 

Seminaret er gjennomført.