Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste for media

Terrorangrepet 22. juli 2011

I år er det ti år siden terrrorangrepet i Oslo og på Utøya 22. juli. Hendelsene har blitt diskutert og gransket i tiden etterpå. Forskere ved Universitetet i Bergen kan belyse mange spørsmål og tema relatert til angrepet.

Hovedinnhold

Klikk på ønsket tema for å se en oversikt over aktuelle forskere.
Klikk på navnet for å finne mer informasjon om den enkelte forskerens publikasjoner og prosjekter.
Nederst ser du tidligere nettsaker om 22. juli fra forskerne våre.

Psykologi

Pål Kristensen, førsteamanuensis ved Senter for krisepsykologi
Tema: Etterlatte etter terrorangrepet på Utøya
Kontakt: 99271644, Pal.kristensen@uib.no

Iren Johnsen, Postdoktor i psykologi, Senter for krisepsykologi
Tema: 22 juli-skytingen, Utøya, unge etterlatte venner.
Kontaktinfo: 95724906, Iren.Johnsen@uib.no

Erik-Edwin Leonard Nordstrøm, psykolog og stipendiat ved Senter for krisepsykologi
Nordstrøm er en av forskerne som arbeider med den longitudinelle oppfølgingsstudien av de etterlatte etter terrorangrepet 22. juli på Utøya. Nordstrøm forsker på sorg og traumer og de helsemessige langtidskonsekvensene av å miste en av sine nærmeste i en terrorhandling.
Kontakt: edwin.nordstrom@uib.no

Anita Fjærestad, stipendiat ved Senter for krisepsykologi 
Fjærestad jobber med et PhD-prosjekt som tar utgangspunkt i data fra oppfølgingsstudien av etterlatte etter 22.juli, med fokus på etterlatte foreldre som mistet barn på Utøya.
Kontakt: 416 83 508 /Anita.fjaerestad@uib.no

Kjønn, religion, kultur og skole

Kari Jegerstedt, førsteamanuensis, konstituert senterleder Senter for kvinne- og kjønnsforskning
Tema: sexisme og islamofobi i Behring Breiviks "manifest"/kjønn og ekstremisme
Kontakt: 45197013/ Kari.Jegerstedt@uib.no

Kyrre Kverndokk, professor i kulturvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Tema: Minnet om 22. juli, minnesteder, spontane minnestder, sosiale medier
Kontakt: kyrre.kverndokk@uib.no /93 89 07 29

Marie von der Lippe, professor i religionsvitenskap, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Tema: 22. juli og skole
Kontakt: 95796645/55582445/ marie.lippe@uib.no

Ideologi, ekstremisme, samfunnssikkerhet

Elisabeth Ivarsflaten, professor i statsvitenskap
Tema: Høyre-ekstrem ideologi
Kontakt: 456 71 663/ elisabeth.ivarsflaten@uib.no

Lars Erik Berntzen, postdoktor ved Institutt for sammenliknende politikk. Affiliert forsker ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX), UiO.
Tema: Anti-islamsk aktivisme i Norge og Europa - Ytre høyres oppslutning omkring Breivik mellom 2011-2021 - Konsekvensene politisk konflikt knyttet til 22. juli har på folks holdninger - De ideologiske koblingene mellom Breivik og den anti-islamske bevegelsen - Overlappet mellom Breivik og skoleskytere.
Kontakt: 95085275 / lars.berntzen@uib.no

Per Lægreid, professor emeritus, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tema: Organisering for samfunnsikkerheit og krisehandtering etter 22.juli.  
Kontakt: Per.lagreid@uib.no/ 95826815

Atle Møen, professor, Sosiologisk institutt
Tema: Behring Breiviks livsløp i et sosiologisk perspektiv 
Kontakt: Atle.moen@uib.no /98006071

Jus, politi, strafferett og tilregnelighet

Helge Renå, forsker, Det juridiske fakultet.
Tema: Politi-innsatsen, 22.juli-kommisjonen. Renå skriver fagbok med arbeidstittel: "Krisehåndtering i politiet. Hva gikk galt 22. juli, 2011?". Han var medlem av Evalueringsutvalget som undersøkte PST og politiets håndtering av terroren i Bærum i 2019 (Manshaus).
Tok doktorgrad i 2019 om Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011?  
Kontakt: helge.rena@uib.no

Linda Gröning, professor ved Det juridiske fakultet.
Tema: Strafferettslig utilregnelighet, sett fra et juridisk perspektiv. Grøning skal utvikle strafferettens kunnskap om utilregnelighet og psykose gjennom dette nye forskningsprosjektet.
Kontakt: linda.groning@uib.no.

Jørn Jacobsen, professor, Det juridiske fakultet
Tema: Strafferett
Kontakt: jorn.jacobsen@uib.no /95254918.

Filosofi

Lars Fr. H. Svendsen, professor i filosofi, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Tema: Ondskap, manifestets ideologi
Kontakt: 90637206/ Lars.Svendsen@uib.no

Espen Gamlund, professor i filosofi, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Tema: Ondskap, tilgivelse, og generelt etiske spørsmål knyttet til hvordan vi responderer på urett.
Kontakt: 92445441/ espen.gamlund@uib.no

Media, dataspill, visuell kultur, kunst

Asbjørn Grønstad, professor i visuell kultur, Institutt for medie- og informasjonsvitenskap
Grønstad har nylig publisert en artikkel om Erik Poppes 22. juli-film. I høst kommer han med en bok om teaterstykket Ways of Seeing som knytter stykket til 22. juli.
Tema: Representasjon av vold i film og medier, og spørsmål knyttet til etikk i forbindelse med dette.
Kontakt: asbjorn.gronstad@uib.no/922 00 301.

Hilde Kramer, professor ved Institutt for design
Kramer leder et kunstnerisk forskningsprosjekt om minnekultur/Holocaust/ hatkriminalitet mot minoriteter og flyktninger. Kontakt: h.kramer@uib.no / 958 02 727

Kristine Jørgensen, Professor i medievitenskap, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Tema: Dataspill i et medievitenskapelig perspektiv
Medforfatter på denne artikkelen som diskuterer  dekningen av dataspills relevans i terrorangrepet
Kontakt:  Kristine.jorgensen@uib.no /55 58 41 13.

Finner du ikke det du ser etter?Kontakt mediekontakt@uib.no eller ring 55 58 89 00.
Vet du om flere som bør stå på denne listen? Send et tips til mediekontakt@uib.no.