Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ny direktør

Olaf Erlend Gundersen ansatt som ny kommunikasjonsdirektør

Olaf Erlend Gundersen er ansatt som kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Bergen.

Olaf Erlend Gundersen
Olaf Erlend Gundersen er ansatt som kommunikasjonsdirektør ved UiB.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

– Etter å ha fungert i jobben siden oktober, er jeg nå takknemlig for å ha fått tilliten til å fortsette i en jobb som oppleves som både meningsfylt og givende. UiB gir som breddeuniversitet innsikt og kunnskapsgrunnlag innen et mangfoldig spekter. God kommunikasjon er viktig for at samfunnet rundt oss skal kunne bli kjent med og ta i bruk den kunnskapen. Med 22 000 studenter og ansatte er det også en viktig oppgave å bidra til en informert organisasjon og et opplyst universitetsdemokrati. Det motiverer meg å bidra til nettopp dette, sier kommunikasjonsdirektøren.

Olaf Erlend Gundersen har vært konstituert i rollen som kommunikasjonsdirektør siden høsten 2020. Før det jobbet han fra 2017 som deskleder ved universitetets kommunikasjonsavdeling. Han har 18 års erfaring fra media og kommunikasjon, og har de siste ti årene innehatt ulike lederroller. Han har blant annet jobbet som journalist og vaktsjef i ulike NRK-redaksjoner, og har vært redaksjonsleder og vaktsjef i TV2-nyhetene.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har fått Olaf med oss i stillingen permanent. Han har bred erfaring fra mediebransje og kommunikasjonsarbeid. Jeg har hatt gleden av å jobbe sammen med han i vinter, og er veldig fornøyd med å få han permanent i stillingen, sier universitetsdirektør Robert Rastad.

Han får støtte fra UiB-rektor Margareth Hagen.

– Jeg er glad for at Olaf vil lede kommunikasjonsavdelingen fremover. Jeg ser frem til å samarbeide videre med han. Kommunikasjon angår alle områder ved UiBs virke, sier hun.

Den nye kommunikasjonsdirektøren mener at kommunikasjon spiller en sentral rolle i å bidra til at forskningen som skjer ved UiB har en sentral plass i samfunnsdebatten, og bidrar til å styrke omdømmet og kjennskapen til UiB både når det gjelder forskning og utdanning.

– Jeg er stolt over å skulle få lede en avdeling med dyktige kommunikasjonsmedarbeiere med stor og variert kompetanse. I det som nok er det største kommunikasjonsmiljøet på Vestlandet, vil det være viktig at vi hele veien evner å tilpasse oss og videreutvikle kompetansen vår i tråd med samfunnet rundt oss, sier han.

Universitetsdirektør Robert Rastad trekker også frem den viktige jobben med å synliggjøre det som skjer ved UiB for samfunnet.

– Kommunikasjonsavdelingen har gjort en god jobb de siste årene ved å jobbe strategisk på nye flater. Det er store forventninger til at avdelingen også fremover bistår fagmiljøene i å kommunisere forskning både internt, men også ut mot samfunnet på forskjellige plattformer. Det ligger viktige og spennende utfordringer foran både vår nye kommunikasjonsdirektør og for Kommunikasjonsavdelingen.