Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Barnevern

Universitetet i Bergen har en rekke forskere og fagfolk som kan uttale seg om ulik tematikk knyttet til barnevernet. Ta kontakt med en av våre folk om du har spørsmål knyttet til de ulike temaene.

Hovedinnhold

Marit Skivenes, professor, Institutt for politikk og forvaltning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
E-post: marit.skivenes@uib.no 
Tlf: 959 24 979

Hege Helland, postdoktor, Institutt for politikk og forvaltning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
E-post: Hege.Helland@uib.no
Tlf: 926 12 110
Områder: barnevern, tvangstiltak, profesjonelt skjønn, barns rettigheter, tvangsadopsjon, holdninger til staten

Heidi Wittrup Djup, universitetslektor, Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet
E-post: heidi.djup@uib.no
Tlf: 976 28 907
Områder: barnevern, menneskerettigheter, krise, traumer, flyktninger, kultur 

Reidar Jakobsen, insttituttleder, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet
E-post: reidar.jakobsen@uib.no
Tlf: 951 77 926
Områder: Samarbeid mellom ulike tjenester for barn og unge, implementering at tiltak for barn og unge, barn i fosterhjem, barn med atferdsvansker, foreldreveiledningsmetoder. 

Karl Harald Søvig, dekan og professor, Det juridiske fakultet
E-post: karl.sovig@uib.no
Tlf: 906 36 856
Områder: tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet. Søvig var leder av utvalget som utredet ny adopsjonslov (NOU 2014: 9). Han er nå leder for EAHL (European Association of Health Law)

Camilla Bernt, professor, Det juridiske fakultet
E-post: camilla.bernt@uib.no
Tlf: 55 58 95 07
Områder: Barnerett, med særlig fokus på konfliktløsning (særlig mekling), sakkyndigmandater, sakkyndigrollen og andre prosessuelle spørsmål.