Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Energikrisen

Den russiske invasjonen av Ukraina utløste energikrise i Europa. Her har vi samlet en rekke fagfolk fra Universitetet i Bergen som kan kommentere ulike aspekter ved energikrisen.

Hovedinnhold

Kristin Frøysa, Energidirektør ved UiB
E-post: kristin.froysa@uib.no
Tlf: +47 480 22 045
Tema: fornybar energi, energiomstilling fra fossilt til fornybar energi, samt havvind.

Finn Gunnar Nielsen, professor emeritus
E-post: Finn.Nielsen@uib.no
Tlf: +47 992 42 457
Tema: havvind, fornybar energi, vindkraft

Steinar Vagstad, professor, Institutt for økonomi
E-post: steinar.vagstad@uib.no
Tlf: +47 414 79 185
Tema: Økonomiske perspektiver og konsekvenser på energikrisen, energimarkeder, strømpriser, oljepriser, gasspriser, rente, inflasjon, kronekurs

Peter Andersen, instituttleder, Institutt for geografi
E-post: peter.andersen@uib.no
Tlf: +47 920 91 943
Tema: Klima- og energiomstilling, miljøgeografi

Håvard Haarstad, professor, senterleder, Senter for klima og energiomstilling (CET)
E-post: havard.haarstad@uib.no 
Tlf: +47 934 47 727
Tema: Klimatilpasning, energikonflikter, transport, folkelige bevegelser, grønn omstilling, byer og lokalsamfunn.