Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Konsentrasjon og ADHD

Har vi en konsentrasjonskrise på gang? Og foregår det en over- eller underdiagnostisering av ADHD? Her finner du fagfolk fra Universitetet i Bergen som kan kommentere ulike tema knyttet til konsentrasjon, konsentrasjonsvansker og ADHD.

Hovedinnhold

Lin Sørensen, professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. 
Tema: ADHD hos barn og voksne, konsentrasjon, oppmerksomhet, følelser, motivasjon, risikosøkende atferd hos barn med ADHD, kognitiv trening, vansker med hukommelse. 
Tlf.: 900 60 533 
E-post: Lin.sorensen@uib.no 

 

Astri J. Lundervold, professor i klinisk nevropsykologi, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB 
Tema: Voksne med ADHD: Kartlegging og trening av kognitiv og emosjonell funksjon.  
Tlf.: 413 50 011 
E-post: astri.lundervold@uib.no 

 

Endre Visted, førsteamanuensis i klinisk psykologi, spesialist i voksenpsykologi, klinikkleder for Psykologisk universitetspoliklinikk, Institutt for klinisk psykologi, Det Psykologiske fakultet, UiB 
Tema: Klinisk psykologi med voksne, emosjonsregulering, psykodynamisk psykoterapi, voksne. 
Tlf.: 458 54 065 
E-post: endre.visted@uib.no 

 

Wenche A. Helland, professor, logoped, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet, UiB. 
Tema: Språk og kommunikasjon hos barn med ADHD og utviklingsmessige språkforstyrrelser 
Tlf.: 901 33 397 
E-post: wenche.helland@uib.no