Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eldreomsorg

Den siste tiden har det vært mye debatt om eldreomsorgen i Norge. Her har Universitetet i Bergen samlet en oversikt over fagfolk som kan belyse ulik tematikk knyttet til eldreomsorgen i Norge.

Hovedinnhold

Bettina Husebø, professor ved Det medisinske fakultet, Leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Tlf: 480 94 660
E-post: bettina.husebo@uib.no
Tema: Eldreomsorg, demens, alders- og sykehjemsmedisin, kunstig intelligens, palliativ medisin

Line Iden Berge, førsteamanuensis ved Det medisinske fakultet
Tlf: 55 58 61 15
E-post: line.berge@uib.no
Tema: Sykehjemsmedisin, demens, demensbehandling, psykiatri, omsorgstjenesten, konsekvenser av covid-19-tiltak for eldre 

Maarja Vislapuu, stipendiat ved Det medisinske fakultet
Tlf: 450 02 967
E-post: Maarja.Vislapuu@uib.no
Tema: Demens, sykehjemsmedisin, pårørende, konsekvenser av pandemitiltak for hjemmeboende eldre med demens.

Åsa Hammar, professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Det psykologiske fakultet
Tlf: 971 67 225
E-post: aasa.hammar@uib.no
Tema: Depresjon og kognitive (hukommelses, oppmerksomhets og problemløsnings) vansker.

Elisabeth Flo Groeneboom, professor, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet
Tlf: 930 46 492
E-post: Elisabeth.Flo@uib.no
Tema: Psykisk helse blant eldre og personer med demens, søvn og døgnrytme endringer i eldre år, demens og ikke-medikamentell behandling, lysbehandling, diskriminering av eldre i samfunnet

Inger Hilde Nordhus, professor emerita, Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet
Tlf: 909 40 908
E-post: inger.nordhus@uib.no
Tema: Eldrepsykologi, demens og lysbehandling, adferdsmedisin, søvn og søvnsykdommer, samfunnspsykologi