Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
EKSPERTLISTE

Eksperter fra UiB: Naturvern og bærekraft

Her finner du en oversikt over en rekke eksperter på naturvern og bærekraft ved Universitetet i Bergen. Forskerne som står på denne listen kan uttale seg om trender i naturen, naturtap i Norge og globalt, og om naturgoder.

Hovedinnhold

Naturavtalen 

Vigdis Vandvik, professor i biologi 
Tema: Naturavtalen og dens betydning globalt og for Norge, hun var til stede ved avtaleforhandlingene I Montréal (se også nedenfor), og har drevet ustrakt formidling og deltatt I podcaster om naturavtalen  
E-post: vigdis.vandvik@uib.no  

Naturpanelet 

Connor Cavanagh, førsteamanuensis i geografi 
Tema: Forfatter på Naturpanelets rapport om sammenhengene mellom biodiversitet, vann, mat og helse.
E-post: Connor.Cavanagh@uib.no

Sonya Geange, postdoc i biologi 
Tema:  Bidragsyter til på Naturpanelets rapport om invaderende fremmede arter og deres kontroll 
E-post: Sonya.Geange@uib.no

Aud Halbritter, forsker i biologi 
Tema:  Bidragsyter til Naturpanelets rapport om invaderende fremmede arter og deres kontroll 
E-post: aud.halbritter@uib.no

Ali Kerem Saysel, professor ved institutt for geografi 
Tema: forfatter på Naturpanelets første globale rapport om biodiversitet og økosystemtjenester  
E-post: ali.saysel@uib.no

Jeppe Kolding, Professor i biologi 
Tema:  Forfatter på Naturpanelets rapport om bærekraftig bruk av ville arter 
E-post:jeppe.kolding@uib.no

Vigdis Vandvik, professor i biologi 
Tema: Forfatter på Naturpanelets rapport om biodiversitet og økosystemer i Europa, Hovedforfatter på Naturpanelets rapport om invaderende fremmede arter og deres kontroll
E-post: vigdis.vandvik@uib.no  

Natur, naturtap og naturkrise

Marit Ruge Bjærke, forsker i kulturvitenskap  
Tema: Samfunnets forståelse av klima og miljøproblemer, inkludert naturtap, fremmede arter,  
E-post: Marit.R.Bjerke@uib.no

Kyrre Kverndokk, professor i kulturvitenskap 
Tema: Natur og klimakrise, tidsbegreper, historisk perspektiver 
E-post: Kyrre.Kverndokk@uib.no

Ingunn Myklebust, professor i juss 
Tema: Plan og bygningsloven, arealplanlegging, kommunal planlegging, plan- og kosesjonsrettslige spørsmål, forvaltningsrett 
E-post: ingunn.myklebust@uib.no

Sigrid Schütz, professor i juss 
Tema: Naturressurs- miljø og utviklingsrett
E-post: Sigrid.Schytz@uib.no

Vigdis Vandvik, professor i biologi 
Tema: Biologisk mangfold, økosystemer, planter, vegetasjon, fjellnatur, kystlynghei, klimaendringer, arealbruksendringer, fremmede arter, forurensing, kunnskapssyntese, økologisk tilstand, økosystemregnskap,  
E-post: vigdis.vandvik@uib.no  

Hav

Katja Enberg, professor, fiskeribiologi, faggruppeleder fiskeri- og marinbiologi
Tema: Fiske, havøkologi, klima, matproduksjon, arealbruk, akvakultur, undervisning om bærekraft
Outreach: https://bio.uib.no/te/ke/outreach.php
E-post: katja.enberg@uib.no
 

Naturgoder og økosystemtjenester 

Pete Manning, professor i økologi 
Tema:  Biodiversitet, økologi og økosystemtjenester
Epost: peter.manning@uib.no 

Inger Måren, professor i økologi 
Tema: Sosial-økologiske systemer, naturgoder/økosystemtjenester, bærekraftige matsystemer, arealbruk, kystlynghei, skog, naturressurser 
Epost: inger.maaren@uib.no 

Alicia Barraclough, forsker i bærekraftsvitenskap 
Tema: Sosial-økologiske systemer, naturgoder/økosystemtjenester, samproduksjon av kunnskap, ungdomsinvolvering, bærekraftig utvikling 
E-post: alicia.barraclough@uib.no 

Jarrod Cusens, postdoc i bærekraftsvitenskap 
Tema: Sosial-økologiske systemer, naturgoder/økosystemtjenester, arealbruk, kartlegging av naturgoder 
E-post: jarrod.cusens@uib.no 

Katja Malmborg, postdoc i bærekraftsvitenskap 
Tema: Bærekraftsvitenskap, sosial-økologiske systemer, naturgoder/økosystemtjenester, arealbruk, samproduksjon av kunnskap, ungdomsinvolvering, bærekraftig utvikling 
E-post: katja.malmborg@uib.no 

UNESCO-designasjoner 

Inger Måren, professor i økologi  & UNESCO Chair i Bærekraftig arv og miljøforvaltning
Tema: UNESCO-designasjoner i Vestland fylke, Man and the Biosphere-programmet, UNESCO Biosfæreområder, arealbruk, sosial-økologiske systemer, bærekraftig utvikling og forholdet mellom mennesker og natur.
Epost: inger.maaren@uib.no

Alicia Barraclough,  forsker i bærekraftsvitenskap
Tema: Sosial-økologiske systemer, naturgoder/økosystemtjenester, samproduksjon av kunnskap, ungdomsinvolvering, bærekraftig utvikling, UNESCO Biosfæreområder og biodiversitet
Epost: alicia.barraclough@uib.no

Katja Malmborg, postdoc i bærekraftsvitenskap
Tema: Bærekraftsvitenskap, sosial-økologiske systemer, naturgoer, samproduksjon av kunnskap, ungdomsinvolvering, UNESCO Biosfæreområder
E-post: katja.malmborg@uib.no

Geir Atle Ersland , professor i historie, UNESCO Chair on Sustainable Heritage and Environmental Management – Nature and Cultur. University of Bergen.
Tema: Byhistorie, Byplan, Hanseatiskearkiv, Hanseatisk historie, Mellomalderhistorie, Militærhistorie, Urban morfologi
E-post: Geir.Atle.Ersland@uib.no

Matthias Kaiser, professor emeritus i vitenskapsteori
Tema: vitenskapsteori, vitenskapsetikk og teknologivurdering
E-post: Matthias.Kaiser@uib.no