Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
fagdag

UiB Kommunikasjonsforum

Alle administrativt ansatte som jobber med kommunikasjon ved UiB er invitert til en intern fagdag i Storsalen.

Bord i Storsalen
Velkommen til Kommunikasjonsforum i Storsalen, Nygårdsgaten 5.
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Kommunikasjonsavdelingen (KA) ønsker å styrke kontakten mellom kommunikasjonsansatte på hele UiB gjennom å arrangere halvårlige, interne fagdager. Vi håper dette vil bidra til økt erfaringsdeling og inspirasjon, styrket samarbeid, og, på sikt, enda bedre og mer helhetlige kommunikasjonstjenester ved UiB.  

Vi ønsker alle administrativt ansatte som jobber med kommunikasjon ved UiB velkommen! Som et utgangspunkt ser vi for oss at du bør jobbe med slike oppgaver i minimum 50 % av din stillingsandel for å finne innholdet relevant.

Program 17. juni

TidHva skjer
08:30Velkommen ved Tore Tungodden, universitetsdirektør og Anne Line Grepne, kommunikasjonsdirektør
08:40Innsjekk ved bordene, ved alle
08:55Kommunikasjonsavdelingen - hvor går vi? ved Anne Line Grepne
09:15Kort kaffepause
09:25

Media med kommunikasjons- og forskerbriller – fusjon i praksis
Ved Simon Dankel, professor MED og Marion Solheim, kommunikasjonsrådgiver MED

10:05Kort om aktuelle saker:
10:20Kort kaffepause
10:30

Hvordan få pressens oppmerksomhet rundt forskning?
Hva er det mediefolk ser etter når saker skal prioriteres på morgenmøtet?

Innlegg ved Dyveke Buanes, distriktsredaktør i NRK
11:10

Kort om aktuelle saker:

11:25Avslutning ved bordene, ved alle
11:45Lunsj og mulighet for dialog og spørsmål