Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Dilemma i lovens navn

Sharia-loven følger muslimene, uavhengig av hvilke grenser de passerer og hvor de bor. Spørsmålet er om norske rettssaler er stengt for sharia, eller om norske dommere har satt døren på gløtt.

Hovedinnhold

Tekst: Marie Hauge

Med sine ekstreme ytterpunkter - straff i form av steining og håndavhugging - har sharia-loven fått stempel som middelaldersk i den vestlige verden. I Saudi-Arabia og Nigeria blir loven fremdeles strengt praktisert, men de fleste muslimske land har det siste hundreåret innført vestlige lovmodeller. Shariaen er i all hovedsak begrenset til familielovgivningen.
Problematisk skilsmisse

- Norsk lov og sharia trenger ikke å kollidere. Muslimer flest følger norsk lov samtidig som de forholder seg til sharia. Veldig ofte blir sharia-relaterte konflikter løst internt, sier Katja Jansen Fredriksen, som tar doktorgraden på islamsk familielov (sharia) i norsk rettspraksis. Hun er tilknyttet Historisk institutt ved Universitetet i Bergen.

 

Dokumenter