Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Graver gull i helseregistre

Et nytt verktøy gjør det nå mulig for forskere å analysere store mengder data som ikke før har vært belyst.

Hovedinnhold

- Jeg husker da jeg leverte min første publikasjon, og ble spurt om jeg hadde gjort en statistisk analyse av resultatene. Det hadde ikke falt meg inn. Nå er det helt forandret. Man må ha statistisk belegg for det man sier, forteller Astanand Jugessur (bildet), som er post.doc. ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved UiB.

Nå kan både han og andre gjøre bruk av HAPLIN, et nytt dataprogram som er utviklet for å gjøre genetiske epidemiologiske studier på datamateriale av den typen man har i de store helseregistrene i Norge.

 

 

Dokumenter