Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Reiser til Darwins tapte verden

I Artenes opprinnelse antok Darwin at det måtte finnes en tapt verden som skjulte hvordan livet var på jorda før fossilene. Moderne forskningsteknikk viser at han hadde helt rett.

I Sør-Afirka har forskere fra UiB funnet 3, 4 milliarder år gammel lavastein....
I Sør-Afirka har forskere fra UiB funnet 3, 4 milliarder år gammel lavastein. Den oppsto på havbunnen, og inneholder spor av mikroorganismer fra den gang.
Foto/ill.:
Nicola McLoughlin

Hovedinnhold

Darwin trodde at det måtte ha vært et yrende liv i den ukjente perioden. Samtidig innså han at manglende funn fra fossilenes forfedre skapte problemer for evolusjonsteorien. I forbindelse med Darwinjubileet 2009 arrangeres et seminar med en virtuell reise tilbake til Darwins tapte rike.

– På seminaret vil vi foreta en tidsreise på 3, 8, milliarder år tilbake i tid, for å se på de eldste sporene av liv som er funnet, sier professor Minik T. Rosing fra Københavns universitet, til På Høyden.

Liv like etter havet oppsto

Rosing har selv funnet et av de eldste sporene av tidlig liv i gamle bergarter på Isua på Grønland, som er 3, 8 milliarder år gamle. Ut fra disse tidlige sporene, mener han at det allerede da fantes et yrende mikrobeliv i havet, som selv må ha hatt en utviklingshistorie. 

Rosing vil også ta opp spørsmålet om hvordan dagens menneskeskapte klimaforandringer påvirker jorden.

– Spørsmålene om livets opprinnelse er ikke bare et interessant allmennmenneskelig spørsmål om opphav. Jordens lang geologisk historie sier også noe om hvor robust jorden er for endringer, forteller Rosing.

Yrende liv formet miljøet

Nicola McLoughlin bekrefter at Darwin hadde rett i sine antakelser om livet før fossilene.

– Mikroorganismer har dominert 80 prosent av jordens historie, i perioden som kalles ”prekambrium”, sier McLoughlin, postdoktor ved Senter for geobiologi, og institutt for geovitenskap, UiB.

McLaoughlin skal forelese om mikrobiologiens lange utviklingshistorie, som Darwin ikke kunne si noe om for 200 år siden. I følge McLoughlin var disse mikroorgansimene viktige ved at de påvirket omgivelsene, i havet og atmosfæren.

– Mikrobene blir dessuten påvirket av sitt miljø, slik at sporene fra dem kan si noe om hvordan miljøet var på den tiden, forteller McLoughlin.

Seminaret ”Livets opprinnelse” er åpent for alle interesserte i Egget, Torsdag 19. mars, klokken 19.15. Forelesningene foregår på engelsk.

Denne artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.