Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Ny vaksine mot fugleinfluensa

En ny vaksine mot fugleinfluensa skal nå prøves ut ved Haukeland Universitetssykehus.

Hovedinnhold

Influensasenteret ved Gades institutt, Universitetet i Bergen, har, sammen med europeiske forskere og en vaksineprodusent, utviklet en ny vaksine mot fugleinfluensaviruset H5N1. Influensasenteret skal rekruttere 60 friske personer i alderen 19-50 år.

H5N1-viruset har smittet 417 mennesker siden 2003, 257 av disse er døde. Nye tilfeller har i det siste blitt rapportert fra Indonesia, Kina og Vietnam. I Egypt har 12 nye tilfeller oppstått blant små barn de siste månedene. Bekymringen er nå om fugleviruset har forandret seg slik at det smitter lettere mellom mennesker. WHO har derfor sendt eksperter til Egypt for å analysere utbruddet.

Dersom H5N1-viruset utvikler evnen til å spre seg mellom mennesker, kan det føre til en pandemi, der viruset sprer seg svært raskt over hele verden. Dersom det ikke utvikles en effektiv vaksine, vil dette føre til alvorlig sykdom hos svært mange og høy dødelighet kan forventes. Vi har hatt slike pandemier i 1918 (Spanskesyken), 1957 (Asiasyken) og 1968 (Hong Kong-syken). Alle disse pandemiene hadde sitt opphav fra influensavirus hos fugler.

Ved et utbrudd vil det ta 6-12 måneder å produsere tilstrekkelige mengder ny vaksine. Det vil bli en global knapphet på vaksine. Det er derfor svært viktig at det gjøres et intenst utviklingsarbeid for å forbedre vaksineteknologien og å få flest mulig doser ut av en begrenset produksjonskapasitet. Internasjonalt samarbeid er helt avgjørende, og Influensasenteret i Bergen har i mange år vært en viktig bidragsyter til dette globale helsearbeidet.

Laboratorieforsøk med vaksinen har vært svært lovende. Vi forventer at vaksinen vil gi mottakerne god beskyttelse mot viruset. De som deltar i vaksineutprøvingen i Bergen kan derfor regne med å være bedre beskyttet dersom det oppstår en pandemi med H5N1-viruset. Tidligere utprøvde fugleinfluensavaksiner har blitt godt tolerert. Hensikten er å studere hvordan vaksinen styrker immunforsvaret. Studien vil gi viktig informasjon om framstilling, effektivitet av vaksinen og om hvor lenge beskyttelsen varer. Denne nye kunnskapen forventes å bli et viktig våpen i kampen mot H5N1-viruset.

De som er interesserte i å få vaksinene mot fugleinfluensa, kan ta kontakt med Dr. Rebecca Cox ved Influensasenteret, telefon 55 97 46 68 eller på E-post: rebecca.cox@gades.uib.no