Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

- Kvinner brukt for å ydmyke menn

Når de mannlige fangene på Guantánamo ble avhørt, var det ofte kvinner som tok regien.

Hovedinnhold

Gjennom å kle fangene nakne, smøre dem inn med røde væsker som ble sagt å være menstruasjonsblod, tvinge dem til å kle på seg kvinneundertøy på hodet, og gjennom å bruke kvinnelige forhørere, ble de mannlige fangene på Guantánamo og i Abu Ghraib-fengselet utsatt for en ekstrem nedverdigende behandling sett fra et kjønns- og raseperspektiv.

Rase og kjønn i terrorkamp

Dette var noe av budskapet til professor Mary Hawkesworth fra Rutgers Universitety som besøkte Senter for kvinne- og kjønnsforskning (Skok) mandag.

- Jeg er ikke kjent med at denne type avhørsmetoder som involverer degradering ved hjelp av det motsatte kjønn har vært brukt tidligere. Men jeg vil ta forbehold om at det kan ha skjedd og at det fortsatt skjer den dag i dag, sier Hawkesworth.

Hun ønsket å sette søkelyset på hvordan rase og kjønn ble brukt i forbindelse med USAs og spesielt Bush-administrasjonens krig mot terror.

"Rødstrømper"

Og i den forbindelse gikk hun til en spesiell kilde for å forstå hvordan kjønnskamp kan brukes i forbindelse med terror, de radikale feministene.

Tidlig på 70-tallet var nemlig ”Rødstrømpene” aktiv i USA. Deres foregangsfigurer Barbara Mehrhof og Pamela Kearon laget en traktat som understreket at seksuell terrorisme var en taktikk som var strategisk viktig for patriarkalske samfunnet.

Hersker

Videre hevdet den amerikanske professoren om at avhørsmetodene som ble brukt mot de mannlige fangene, og hvordan mennene fra Midt-Østen ble avhørt og undertrykt av kvinner, var et uttrykk for hvordan USA forsøker å skape en underordning av muslismke menn i verden.

Til tross for at de ser seg selv som en demokratisk nasjon som bekjemper en fiende både innenfor og utenfor landegrense, mente Hawkesworth at mange land anser USA for å bruke avanserte militærteknikker for å undertrykke uskyldige mennesker.

Hetter

I nevnte professoren at i det bildematerialet som er distribuert i forbindelse med krig mot terror, har fangene hettene over hodet. Dette er en rekvisitt som ofte ble brukt under lynsjing av sorte menn i USA på 1800- og 1900-tallet. Lynsjinger som hadde stor offentlig interesse. 

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.