Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Konferanse på tvers

Det er ikke bare på grunn av Stein Rokkan at World Social Science Forum er lagt til Bergen, forklarer Gudmund Hernes. Konferansen vil trekke over 800 deltakere fra hele verden.

Hovedinnhold

Akkurat nå er det tusen små detaljer som krever oppmerksomheten til Gudmund Hernes. Som president i International Social Science Council (ISSC), er han også ansvarlig for den samfunnsvitenskapelige konferansen World Social Science Forum som finner sted i Bergen fra søndag til tirsdag.

– Det har vært mange ting å ordne de siste dagene. Dette er én stor ting, men med tusen detaljer. Jobben min er å ha blikket på begge deler, og både skape entusiasme og dempe sterke følelser, sier Gudmund Hernes.

Han har tatt pause fra programmet i noen minutter for å snakke med På Høyden, men gjør det klart at om tjue minutter ”mister vi en engelskmann” om han ikke tar hånd om saken.

Fra 80 land

World Social Science Forum blir arrangert av ISSC (som er en del av UNESCO), med UiB og Rokkansenteret som medarrangører. Da På Høyden skrev om konferansen i februar, regnet de med rundt 700 deltakere. I midten av april var deltakerlisten sprengt, og taket ble hevet fra 750 til 850 deltakere. Responsen har vært stor fra hele verden, og blant annet skal nobelprisvinnerne Amartya Sen og Rajendra Pachauri holde foredrag.

– Konferanser som dette er ofte dominert av vestlige land, men nå kommer det deltakere fra 80 land, og alle kontinenter. De aller fremste forskerne fra sine felt kommer for å bidra, og i Rokkans ånd vil vi få med yngre forskere og studenter også, sier Hernes.

Det var han som tok til orde for å legge konferansen til Bergen, ikke bare som en hyllest til Stein Rokkan (som også var grunnlegger og tidligere president for ISSC), men også fordi Universitetet i Bergen representerer et bredt og tett akademisk miljø.

– Bergen har et miljø der fagfolkene omgås nært også utenom Meltzermiddagen. Det er et tett bycampus som ikke er større enn at man kan kaste stein mellom de ulike disiplinene, sier Hernes.

Politikk og forskning

Tverrfaglighet er også et stikkord for konferansen. I løpet av de tre dagene skal det snakkes om klima, miljø, politikk og pandemier (sistnevnte en programpost som har blitt ubehagelig aktuell i lys av mediebildet den siste tiden). Konferansen sikter seg inn mot både forskere og beslutningstakere, og Hernes nevner spesielt at det kommer ministere fra Norge, Jordan og Sør-Afrika til Bergen for å overvære konferansen.

World Social Science Forum har modellert seg etter World Science Forum, som avholdes hvert tredje år. Om erfaringene fra Bergen er positive, er planen å gjøre også WSSF til en fast foreteelse.

– Men livet byr på mange tilfeldigheter, det lærte jeg første gang jeg arrangerte en internasjonal konferanse i Hemsedal. Da alle nordmennene var kommet frem, oppdaget de at alle innlederne satt fast i tåken på Heathrow, sier Hernes med et smil.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.