Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Kvinnelige medisinere i tet

Kvinnelige medisinere var i flertall blant vårens nye doktorer ved UiB.

Hovedinnhold

Trompetfanfaren treffer middeladermur. Hele salen reiser seg.To rekker svarte kapper glir opp midtgangen i den gotiske hallen. Den ene rekken fyller venstre halvdel fremst i rommet, den andre setter seg til høyre. Høytidelig stillhet brer seg. Rektor Sigmund Grønmo stiger opp på talestolen i sin røde kappe. Markeringen av UiBs nye doktorer fra våren 2010 er i gang.

Hvis du var en av svartkledde som var tilstede i Håkonshallen fredag ettermiddag, er sjansen stor for at du er en kvinne ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Blant vårens kandidater var de fleste nemlig medisinere, i alt 49. De fleste var kvinner, 29 mot 20.

– Kvinneandelen reflekterer at det er flere og flere kvinner som studerer medisin.Likevel er kvinneandelen lav i høyere faste stillinger innen medisin. Vi kan derfor ikke slå oss på brystet enda, sier Nina Langeland, dekana ved Det medisinsk-odontologiske fakultet.

At det er flest medisinere som disputerer i vår, mener hun skyldes god forskning i de medisinske grunnmiljøene. I tillegg mener Langeland at de høye tallene er en konsekvens av økte stipendiatmidler fra internt hold og fra samarbeidsorganet for Helse-Vest.

Holder høyden

Totalt 126 disputerte ved UiB i vår, 65 menn og 61 kvinner. I tillegg ble blokkfløytisten Jostein Gundersen hedret. Han gjennomførte stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Griegakademiet.

Universitetet i Bergen har hatt et jevnt og høyt antall disputaser de siste årene. I alt 223 i 2009 og 233 i 2008. Til sammenligning disputerte 70 i 1990.

– Utviklingen er gledelig. Den er et resultat av en bevisst satsing på forskerutdanning i alle fagmiljøene ved UiB, sier rektor Sigmund Grønmo i en pressemelding fra UiB.

Ny fanfare

Et spesielt innslag i vårens promosjon var at Griegakademiet stilte med splitter nye toner. I forkant av vårens promosjon avholdt Griegakademiet en komposisjonskonkurranse blant sine studenter.

Vinneren var Emil Børø,  bachelorstudent i komposisjon. Hans vinnerfanfare kommer til å bli fast innslag ved fremtidens doktorpromosjoner i Håkonshallen.

– Det var veldig stort å vinne og høre sin egen komposisjon i Håkonshallen.  Det er ikke hver dag en får høre sitt eget verk i en tilstelning som dette, med en litt annen setting enn en vanlig skolekonsert sier Børø.

Fakta/ Doktorpromosjon våren 2010

  • Det medisinsk-odontologiske fakultet: 49 kanditater, 20 menn og 29 kvinner.
  • Det matematiske fakultet: 42 kandidater, 25 menn og 17 kvinner.
  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet: 14, 10 menn og 4 kvinner.
  • Det humanistiske fakultet: 10 kandidater, 6 menn og 4 kvinner.
  • Det psykologiske fakultet: 8 kandidater, 3 menn og 5 kvinner.
  • Det juridiske fakultet: 4 kandiater, 4 menn.
  • Av vårens kandidater disputerte 41 utenlandske.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.