Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Angst forverrer ADHD

Barn med ADHD som i tillegg har angst sliter mer på skolen og sosialt enn hvis de kun har ADHD, viser doktorgradsstudie ved UiB.

Hovedinnhold

Forskere har vært opptatt av at angst kan være gunstig for barn med ADHD. De har antatt at angsten fikk personene til å begrense seg, og balansere for overaktiv oppførsel og konsentrasjonsvansker.

Lin Sørensen viser at det motsatte er tilfelle i sin nylig avlagte doktorgradsstudie ved Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi, UiB.

– I sosial omgang og ved krevende oppgaver som skolearbeid, viser det seg at kombinasjonen angst og ADHD gir en betydelig verre tilstand enn om en har ADHD alene, sier Sørensen.

Begrenser tenkning og oppførsel

I undersøkelsen kom det frem at barn med kombinasjonen angst og ADHD hadde nedsatt evne til å bearbeide kompleks informasjon og å tenke fleksibelt.

– I tillegg viste studien at barna hadde større vansker med å hemme sine impulser, å opptre fleksibelt og regulere sine emosjonelle uttrykk enn om en kun hadde ADHD, sier Sørensen.

Sørensens doktorgradsstudie er en del av Barn i Bergen-studien ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse, Vest, Unifob Helse. Det ble samlet inn til sammen 6 000 spørreskjema fra foreldre og lærere til skolebarn i andre til fjerde klasse.

– Bør tilrettelegge behandling

Tilbakemeldingene fra foreldre og lærere vitner om en klar sammenheng mellom symptomer på oppmerksomhetsvansker og emosjonelle problemer, i følge Sørensen.

– En bør legge opp behandling som tar hensyn til at angst kan nedsette funksjonsnivået til barn med ADHD i komplekse og nye situasjoner.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.