Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Uvitenhet om urtemedisin

Gravide som bruker urtemedisiner får ikke god nok informasjon om dosering eller bivirkninger. Dette kan føre til komplikasjoner for mor og barn.

Hovedinnhold

– Mange gravide tenker at urtemedisiner er tryggere enn vanlige legemidler, siden de er naturlige. Legemidler blir sett på som syntetiske og skumle, forteller farmasøyt og nybakt doktor ved UiB, Lone Holst.

Hun forteller at bruken av urtemedisin er veldig utbredt blant gravide kvinner. En studie hun har gjort i forbindelse med doktorgradsarbeidet viste at 58 prosent av dem hun intervjuet hadde brukt urtemedisiner under svangerskapet. Tilsvarende tall for Norge er 36 prosent.

Studien i England viste at bruken av urtemedisin økte ettersom kvinnene ble eldre, og det var også en tendens til at de med høyere utdanning brukte mer.

– Kvinnene kjøpte mye av urtemedisinene på helsekostbutikker. Men det er ingen som helst utdanningskrav for dem som jobber der. I tillegg spør kvinnene familie og venner om hva de skal bruke, og det er ingen grunn til å tro at disse er faglig kompetente, mener Holst.

Informerer ikke legen

75 prosent av kvinnene forteller ikke legen eller jordmoren om preparatene de bruker, noe Holst mener er urovekkende.

– I det øyeblikket noe har en effekt, kan det også ha innvirkning på andre medisiner. Om man f.eks. tar beroligende medisiner og legevendelrot i tillegg, blir virkningen mye sterkere, sier Holst.

Hun forteller at det er lite vitenskapelig kunnskap om urtemedisin, og som en følge av dette er informasjon om effekt og bivirkninger tilfeldig.

– Legemidler må dokumenteres og godkjennes, og det blir opplyst om bivirkninger. Naturmidler må derimot ikke forhåndsgodkjennes, bare registreres. .

I tillegg får ikke helsepersonell beskjed om bivirkningene, siden så mange gravide lar være å fortelle om naturpreparatene de bruker. Dermed blir bivirkningene av naturmidler ikke registrert, og kan heller ikke danne grunnlag for informasjon i fremtiden.

Døde etter urtekur

Britiske Denis Tiran var opponent på Lone Holst sin doktoravhandling. Hun er en internasjonalt anerkjent forsker på emnet, og begynte å arbeide som jordmor på 80-tallet. Ifølge henne er det i Storbritannia mangel på utdannede jordmødre, og en økning i ukvalifiserte fødselshjelpere.

– Disse tar i bruk mye komplementær medisin, noe som kan være farlig når man ikke har nok kunnskap om det, sier hun.

Tiran, som selv bruker komplementær medisin i sitt virke som jordmor, forteller om en sak i Storbritannia hvor hun ble hentet inn som ekspertvitne.

– En gravid kvinne ble gitt muskatsalvie i en dose som var fire ganger så høy som normalt, blandet ut i brandy. Dette kan ha medvirket til at barnet døde, forteller hun.

Kan forverre blødninger

Ifølge Tiran er det urovekkende hvor mye feilinformasjon som blir gitt om urter og naturmedisin på internett, men også i spesialistbutikker.

– Også jordmødre vet ofte ikke hva de snakker om. For eksempel blir bringebærblader mye brukt for å lette fødselen, men om man har tatt keisersnitt tidligere eller hatt blødninger kan dette gjøre vondt verre. Og gravide som har epilepsi bør ikke få komplementær behandling av noe slag, heller ikke massasje, forteller Tiran.

Hun mener likevel komplementærmedisin har kommet for å bli, men etterlyser mer utdanning og korrekt informasjon i helsevesenet.

Ikke skremselspropaganda

Lone Holst bifaller dette. Hun mener mange brukere av urtemedisin er så overbevist om at ”naturlig” betyr ”ufarlig”, at informasjon som dette blir oppfattet som skremselshistorier.

– Jeg er ikke sikker på hvordan vi skal komme rundt dette hinderet, men helsepersonell må lære mer om bruk av urter. Vi må finne en måte å formidle informasjonen til folk på, som gjør at de ikke setter piggene ut, mener hun.

Hun forteller at selv om legemidler blir sett på som ”kunstig”, er flere medisiner basert på urter. Hjertemedisinen Digitalis er for eksempel basert på revebjelle.

– Det er noe vi alle har i hagen, men det er ikke noe vi tar på salaten akkurat. Det er mye i naturen som er farlig, men legemidler er i det minste dokumentert.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.