Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Meltzerpris til Helge Drange

Klimaforsker Helge Drange er tildelt Meltzerprisen fremragende formidling.

Hovedinnhold

Årets priser ble delt ut under den tradisjonelle Meltzermiddagen, mandag 8. mars. Drange var en av fire prisvinnere.

Helge Drange er født i 1965 og oppvokst i Os i Hordaland. Drange er professor i oseanografi ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen og en sentral forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Helge Drange får Meltzerprisen på grunn av sin sterke innsats som formidler av klimaforskning. Han har i gjennomsnitt holdt omtrent ett populærvitenskapelig foredrag i uken de to-tre siste årene. Drange er også svært aktiv i media, både gjennom intervjuer og debatter.

Før ansettelsen ved UiB var Drange forskningsleder ved Nansensenteret og den dominerende person bak oppbyggingen av klimamodellering i Bergen til internasjonalt toppnivå. Således har Drange vært en helt sentral initiativtaker og inspirator for å få fram det sterke klimaforskningsmiljøet i Bergen. Han har også vært med på å lede Nansen-Zhu-senteret i Beijing, Kina.

Drange er prosjektleder for Forskningsrådets største klimaprosjekt Norclim, som er koordinert av Bjerknessenteret. Han er også bidragsyter til den siste rapporten fra FNs klimapanel, og er leder for den internasjonale ekspertgruppen for havklimamodellering. Drange er også med i det offentlig oppnevnte klimatilpasningsutvalget som legger fram sin rapport høsten 2010. I forbindelse med dette har han reist rundt til alle kanter av landet for å informere om effekter av klimaendringer.

Kontaktinformasjon: Helge Drange, tlf. 977 40 589

Meltzerprisene 2009: