Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Blir truet på jobben

Mat, varme og penger lokker narkomane fra Nygårdsparken til Studentsenteret. De ansatte føler seg utsatt for unødvendig belastning og frykt i hverdagen

Hovedinnhold

”Du skal bare være grådig forsiktig. Jeg vet hvem du er, og hvor du jobber” ropte en person til SiB-ansatte Siren Schau for en stund siden.

Hun skulle akkurat til å låse opp sykkelen utenfor Studentsenteret da personen hun hadde bortvist tidligere på dagen sto utenfor og ventet på henne.

– Det er klart at slike hendelser er ubehagelige, og gjør hverdagen mer stresset, sier Schau som til daglig sitter bak informasjonsskranken på Studentsenteret.

Stadig vekk er Schau vitne til at narkomane kommer inn i Studentsenteret, setter sprøyter i trappeoppganger og stjeler. Hun mener antallet nye brukere har eksplodert, og at atmosfæren har blitt mer aggressiv det siste året.

– På det gamle studentsenteret hadde vi også problemer med narkomane som satte sprøyter på toalettene. Men vi kjente til de vante sliterne og ble på en måte tjommiser. Nå vet vi ikke hvem vi har med å gjøre lenger, forteller Schau.

Trusler og tyverier i kantinen

– I begynnelsen synes jeg det var fryktelig ubehagelig å jobbe her. Men nå er jeg blitt vant til alle uvedkommende som kommer innom Studentsenteret, sier Lisbeth Larsen ved SIBs kantine på Studentsenteret.

Larsen forteller at det har vært vanlig med fem til seks episoder daglig det siste året. Først og fremst er kantinen plaget med tyveri og nasking. Men også verbale trusler og aggressiv atferd blir vanligere i det voksende narkomiljøet rundt Nygårdsparken.

– Vi har ikke opplevd noen voldsepisoder, men alle episodene er slitsomme og tapper oss for ressurser. Vi må hele tiden sette en person til å passe på kantinen, sier Larsen.

Noen er redde i hverdagen

Selv om ingen av kantinepersonalet på Studentsenteret har blitt fysisk angrepet føler mange at arbeidsdagen er unødvendig belastende. En del ansatte er også redde i hverdagen, i følge Larsen.

– For eksempel sitter de narkomane utenfor dørene her om kvelden. Mange ansatte tør ikke gå ut personalutgangen etter mørkets frembrudd. De velger heller andre utganger når de skal hjem om kvelden, forteller Larsen.

På defensiven

Siren Schau mener det er utrivelig å være alene i skranken utenfor treningssenteret om kvelden frem til stengetid klokken elleve. Nylig måtte hun jage vekk en person som prøvde å snike seg over porten og inn til treningssenteret en kveld.

– Først blir en sint og tenker at en skal jage vekk frekkasen som prøver å snike seg inn. Men når en nærmer seg vedkommende, roer en seg ned. Det ender som regel med at en havner på defensiven, og må ta i mot kjeft og trusler. Det er vel et slags utrykk for frykt, mener Schau.

Savner vakt i åpningstiden

Shcau mener at det også er slitsom å vite at Securitas og politiet sjelden kommer raskt nok hvis det skjer noe.

– Vi hadde en prøveordning med vakt under hele åpningstiden. Da var det ikke en eneste narkoman å se her inne. De ansatte følte at de kunne senke skuldrene et par hakk, forteller Schau.

Også Larsen savner prøveperioden.

– Securitas kan ta opp til 40 minutter før de er på plass og politiet kommer heller ikke alltid på et blunk. Da er det ofte for sent å gripe inn, sier Larsen.

Vil forbedre vaktholdet

Vi kan ikke leve med at ansatte er engstelige for å gå på jobb, sier Even Berge, direktør ved Eiendomsavdelingen.

I dag har UiB døgnkontinuerlig ordning med Securitas. De er stasjonert på Realfagbygget og rykker ut der de blir tilkalt. Berge er klar over at vaktmannskapet ofte er ute på andre oppdrag når alarmen går, noe som fører til forsinkelser.

– Dagens vaktordning er ikke tilfredsstillende. UiB samarbeider med SiB om en ny løsning. Men å fortsette med kontinuerlig vakt i åpningstiden på Studentsenteret har vi rett og slett ikke råd til, sier Berge.

Permanent vakt i åpningstiden koster opp til 2 millioner i året, i følge Berge. I tillegg vil problemet forskyve seg. Vakt ved Studentsenteret fører til økte problemer på Realfagbygget. Vakt ved Studentsenteret og Realfagbygget fører til økte problemer på UB og så videre.

–Vi forsøker å arbeide frem en slags mellomløsning som kanskje innebærer en ekstra vaktenhet for å korte ned utrykningstiden, sier Berge.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.