Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Flere studieplasser - behov for fullfinansiering

Revidert nasjonalbudsjett 2009: Regjeringens økte satsing på høyere utdanning er svært viktig, men det er nødvendig med fullfinansiering for ikke å svekke studiekvaliteten, sier rektor Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

Regjeringen ønsker å opprette 3000 nye studieplasser innen høyere utdanning i Norge. UiB får 225 av disse.

- Det er svært viktig at regjeringen satser på utdanning i en tid med stigende arbeidsledighet og økonomiske krisetendenser. Universitetene er innstilt på å påta seg dette ekstraordinære store løftet, til tross for begrenset kapasitet og en presset økonomi, men da er det svært viktig at studieplassene blir finansiert fullt ut når de opprettes, påpeker Grønmo.

Regjeringen vil i tillegg øke basisbevilgningen til universitetene og høgskolene med 80 millioner kroner. UiB får 7,9 millioner av disse.

- Det er positivt og viktig at basisbevilgningen økes, selv om økningen er nokså beskjeden, sier Sigmund Grønmo.

Trenger fullfinansiering

- For det første må satsene pr. studieplass økes for å dekke de reelle kostnadene, og for det andre bør de nye studieplassene finansieres fullt ut fra opprettelsen. Universitetene får kostnadene med full virkning fra første studiedag og kan ikke vente de 3-7 årene det tar å få utbetalt den delen av studieplassfinansieringen som er knyttet til uttellingen for avlagte studiepoeng. Det vil i så fall få svært uheldige konsekvenser for studiekvaliteten, sier rektor ved UiB.

Regjeringen har satt av 96,6 millioner til finansiering av de 3000 nye studieplassene.

- Dette beløpet er bare halvparten av det som trengs for en fullfinansiering basert på høyere satser og 100 prosent finansiering fra starten. Hvis ikke beløpet til studieplassfinansieringen økes, vil kostnadene ved de nye studieplassene spise opp hele økningen i basisfinansieringen, mener Grønmo.

Kontakt:
Sigmund Grønmo, rektor UiB, mobil: 957 70 068