Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet

Afrikanske Homo sapiens først ute med kunst

Lærebøkene om menneskets utvikling må sannsynligvis skrives om. UiB-arkeologen Christopher Henshilwood har funnet 100 000 år gamle symboler på familiens eiendom i Sør-Afrika.

Hovedinnhold

Christopher Henshilwood oppdaget et inngravert mønster på 13 okersteiner som han fant i Blombos Cave, en hule på familiens eiendom nær Cape Town. Mønsteret på steinene som dateres 100 000 år tilbake i tid, er trolig de eldste tegnene på symbolbruk som noen gang er funnet.

Afrika slår Europa
Tidligere mente forskerne at menneskene begynte å bruke symboler for ca. 50 000 år siden. Forskere baserte seg på hulemalerier fra Frankrike og Spania som er datert 30 000 år tilbake i tid.

Men allerede i 2002 fant Henshilwood oker med inngraverte mønster i Blombos Cave, noe som antyder at mennesket brukte symboler mye tidligere enn antatt. Funnene viste seg å være 77 000 år gamle, og førte til at flere arkeologer reviderte sitt syn på menneskets utvikling.

– Nå, etter de siste funnene fra 2008, mener enkelte forskere at symboler kanskje har blitt tatt i bruk helt siden de første menneskene oppsto for 160 000 – 200 000 år siden, sier Henshilwood.

Tilsiktet mønster
Det er kjent at oker har blitt brukt av de tidlige menneskene til håndverksarbeid og fargestoff. Men det er ingenting som tyder på at mønsteret fra steinene som nå er funnet, er tilfeldige merker og skraper fra vanlig arbeid. Mikroskopbilder viser at inngraveringene er møysommelig utført med en spiss gjenstand, etter en bestemt prosedyre.

De karakteristiske rute-, vifte- eller bølgemønstrene er de samme som ble funnet i utgravingen i 2002. Det ser ut til å være et gjennomgående mønster som også er funnet på bein- og steinverktøy fra andre steder i Afrika.

– Siden det er det samme mønsteret som går igjen fra flere funn, på flere steder, forsterkes teorien om at dette er symbolske uttrykk, og ikke bare tilfeldige skrapemerker fra håndverk sier Henshilwood.

Henshilwood mener at funnene fra 2002 og 2008 antyder 25 000 år med samme symbolbruk. Det samme mønsteret som går igjen i Afrika er også funnet i Europa, i følge Henshilwood.

Nye data fjerner tvil
Funnene fra den siste utgravingen ble nylig presentert på konferansen ”Homo Symbolicus; The Dawn of Language, Imagination and Spirituality” i Cape Town. Her deltok arkeologer og andre forskere fra flere land. Henshilwood, som brukte den nyeste dateringsteknikken for sine funn, fjernet tvilen til de mest innbitte skeptikerne blant de fremmøtte.

– Det var ikke mange tvilere igjen etter dette møtet, sier prorektor Anne Gro Vea Salvanes, som åpnet konferansen.

Hun forteller at arkeologen Paul Mellars fra University of Cambrigde sa at han holdt på å dette av stolen da de siste okerfunnene ble presentert. Den tidligere skeptikeren professor Paul Peptitt fra University of Sheffield mente at de nye funnene fjerner all tvil om at graveringene er symboler.

Symboler fra første stund
Funnene fører sannsynligvis til at teorien om menneskets utvikling og vandringsmønster må revideres. Forskere har tidligere trodd at Homo sapiens utviklet seg i Europa fra den tidligste mennesketypen som utvandret fra Afrika. En har også trodd at det var den europeiske Homo sapiens som først benyttet seg av symboler for 30 000 år siden.

Nyere skjelettfunn og DNA-prøver viser at Homo sapiens oppsto i Afrika for 200 000 år siden, og flyttet til Europa for 60 000 år siden.

– Våre arkeologiske funn, tyder på at Homo sapiens allerede benyttet seg av symboler i Afrika for over 100 000 år siden, over 40 000 år før Europa forteller Henshilwood.

Oker som symbolsk gjenstand
Hva disse symbolene betydde er det ingen som vet. Men Henshilwood tror at de kanskje ble brukt for å kommunisere med andre grupper.

– Det bodde rundt 2 000 til 10 000 mennesker i Afrika på denne tiden. Kanskje ble symbolene brukt til å kommunisere med andre grupper, og vise hvor de holdt til, sier Henshilwood.

Også dagens afrikanske lokalbefolkning bruker oker som symbolsk gjenstand.

– Buskmenn i Afrika bruker fremdeles oker i seremonielle ritualer. Det er tydelig at oker betyr noe spesielt for dem, uten at jeg forstår symbolenes mening, forteller Henshilwood.

Nyhetssaken er hentet fra "På Høyden" :
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=42659