Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

Høytidelig feiring av faglig bredde

Fredag 28. august er det klart for høstens doktorpromosjon i Håkonshallen. Da hedres de 115 som disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Bergen våren 2009.

Hovedinnhold

Vårens kandidater står for stor faglig bredde og har levert forskning av høy akademisk kvalitet om alt fra spillavhengighet til solstormer, norsk slåttemusikk til akupunktur.

- Doktorgradsutdanningen representerer det aller fremste særtrekket ved universitetet som institusjon. De nye doktorgradene avspeiler den store bredden og vitaliteten i universitetets forskningsvirksomhet, sier rektor Sigmund Grønmo.

Økning av humanister og samfunnsvitere

Det er markant flere kandidater som har avlagt doktorgrad ved Det humanistiske og Det samfunnsvitenskapelig fakultet i vår, med henholdsvis 13 og 12, mot 5 og 3 i fjor høst.

Det er ellers flest realister blant vårens kandidater med 43 fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Resten fordeler seg på 34 fra Det medisinsk-odontologiske fakultet, 11 fra Det psykologiske fakultet og 2 fra Det juridiske fakultet.

Tendensen til at menn er i overvekt blant doktorgradskandidatene er over. I fjor var det flere kvinner enn menn som disputerte med 120 kvinner mot 113 menn. Vårsemesteret 2009 disputerte 58 kvinner og 57 menn..

- Dette lover godt for kjønnsbalansen blant våre vitenskapelig ansatte i årene som kommer. Tidligere i år fikk vi Kunnskapsdepartementets likestillingspris. Det er et uttrykk for nasjonal anerkjennelse av det viktige likestillingsarbeidet som utføres ved UiB, sier rektor.

Program

Det blir tradisjonen tro musikalske innslag fra Griegakademiet under seremonien, som ledes av universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken. Rektor Sigmund Grønmo taler til de nye doktorene, mens PhD Terje Knutsen taler på vegne av de nye doktorene.

Programmet avsluttes med en mottakelse.

Pressen er hjertelig velkommen!

Tid og sted:
Fredag 28. august kl. 13.00 i Håkonshallen

Kontakt:
Rektor Sigmund Grønmo, tlf: 55 582002/ 957 70 068
Mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf: 55 589039/ 90042434