Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Presenterer plan for UiB og omverden

UiB er det første universitetet i Norge som har en handlingsplan rettet mot samfunns- og næringslivet. Rektor Sigmund Grønmo presenterer samarbeidsplanen på tirsdag.

Hovedinnhold

Handlingsplan for Universitetet i Bergens forhold til omverdenen skal videreutvikle og styrke samarbeide med samfunns og næringslivet i regionen. På tirsdag presenterer rektor planen på en høringskonferanse på Auditorium Egget, Studentsenteret.

Til høringen har universitetsledelsen invitert flere aktører innen samfunnsutvikling og næringsliv.

– Det er viktig å få synspunkter om kommentarer fra de viktige aktørene rundt oss. Høringskonferansen legger stor vekt på aktørenes deltakelse, slik at det endelige utkastet styrker samarbeidet best mulig, sier Grønmo.

Se program for konferansen her.

Ønsker bredt samarbeid

Universitetet ønsker å samarbeide bredt. Alt fra teater, festspill og harmoni til tunge aktører i oljebransjen er interessante samarbeidspartnere, i følge Grønmo.

Rektor mener at universitetet allerede har mange gode relasjoner til omverdenen, men synes det er viktig å utvikle dette samarbeidet videre på en mer samlet og systematisk måte.

– For oss er det særlig viktig å legge vekt på langsiktige perspektiver, påpeker Grønmo.

– Utmerket med handlingsplan

Forskningsdirektør Birgitte Schilling ved StatoilHydro synes det er utmerket at UiB kommer med en handlingsplan, som samler universitetet mot omverdenen. Hun er en av de inviterte kommentatorene til høringskonferansen.

– Det er viktig at jeg som kommer utenfra slipper å lete etter ulike faglige krefter for å sy dem sammen selv. Det beste er at universitetets faggrupper fremstår som en samlet helhet som omverdenen kan forholde seg til, sier Schilling.

Hun synes at StatoilHydro har hatt et bra samarbeid med UiB så langt. Men hun mener at de sliter litt med å finne frem til enkelte faggrupper for å utnytte den tverrfaglige kompetansen som UiB tilbyr.

– Omverdenen hever seg hvis en benytter seg av denne tverrfagligheten, mener Schilling.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.