Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Nytt Hubro på vei

Helvete, evolusjon og okseofring per sms er noe av det du kan lese om i den nye utgaven av Hubro.

Hovedinnhold

Evolusjon

I Darwin-året 2009 kjemper fremdeles sterke religiøse krefter for retten til å mene at evolusjon ikke fins. Hvordan kom biologifaget til å bli en så stor hindring for gudstroen? Hubro har stilt dette spørsmålet til biolog Jarl Giske.

Religion i bevegelse

Forskere ved SKOK, Marianne Bøe og Liv Tønnessen, hevder at de store feministiske slagene i dag står innenfor islam, og omtaler islam som en svært dynamisk og bevegelig religion. Det viser seg at også andre religioner tilpasser seg moderne tider. Sosialantropolog Kathinka Frøystad kan fortelle at hinduismen har beveget seg fra India, via Vesten, og tilbake til den raskt voksende middelklassen - i form av nyreligiøse bevegelser.

Antologi

Religionsviter Einar Thomassen har forsket på ulike forestellinger om helvete. Helvete har vært et maktinstrument for den religiøse eliten, men begynner visst å bli umoderne. Sosialantropolog Kjetil K. Fosshagen har skrevet et essay om tyrkere som nekter å la seg sekularisere, og ofrer dyr via sms.
Den nylig utkomne antologien Kjetterne og kirken springer ut av forskingsprosjektet "Vei og villstrå".
– Ofte er det de annerledes tenkende som har gjort det nødvendig for kirken å sette ord på hva den mente var den rette lære, sier antologiens redaktør Tomas Hägg til Hubro.

Penger til unge forskere

I mosen tar denne gangen for seg spørsmålet "Hva er retorikk?" Jens E. Kjeldsen, leder for retorikkprogrammet ved UiB, svarer.Bergen forskningsstiftelse og UiB har inngått avtaler om tildeling av 171 millioner kroner til unge forskere. MatNat-fagere dominerer sterkt. Stéphanie Le Hellard, Jørn Jacobsen og Nathalie Reuter er de forløpig siste i rekka av forskere som har mottatt midler fra rekrutteringsprogrammet til Bergen forskningsstiftelse (BFS). Les om hva de forsket på i denne utgaven av Hubro.

Lenker: