Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Gir 800 millioner til forskning

Familien til skipsreder Kristian Gerhard Jebsen skal gi bort 800 millioner kroner til forskning. UiBs medisinske miljø vil få penger, ifølge stiftelsens forretningsfører Kåre Rommetveit.

Hovedinnhold

– Det er snakk om veldig mye penger som skal inn i norsk forskning. For de områdene vi velger å satse på vil dette bli et viktig tilskudd, sier direktør Kåre Rommetveit for Bergen medisinske forskningsstiftelse (BMFS). Han skal være forretningsfører for Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

– I vedtektene åpner vi for ulike samfunnsnyttige formål, men vi starter med å gi til medisinsk- og maritim forskning i Norge, sier Hans Peter Jebsen til Bergens Tidende. Han er sønn av Kristian Gerhard Jebsen (1927-2004), og styreleder i Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi.

Ifølge Rommetveit vurderer stiftelsen allerede om de skal støtte flere konkrete prosjekter. Hvorvidt dette er miljø ved UiB ønsker han ikke å gå ut med nå.

– Det er litt tidlig å si, men det er riktig at vi arbeider inn mot ulike medisinske fagmiljø i denne omgang. Det medisinske fagmiljøet i Bergen er helt åpenbart blant miljøene vi er interessert i å samarbeide med, sier Rommetveit til På Høyden.

Enorme pengebeløp

Trond Mohns donasjoner gjennom Bergen Forskningsstiftelse og Bergen Medisinske Forskningsstiftelse har vært rettet mot forskning ved UiB. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen ønsker derimot å donere til de beste forskningsmiljøene i hele Norge.

Den nye stiftelsen ønsker ikke å åpne for at alle kan søke om midler. De ønsker heller å aktivt oppsøke miljøer i helseforetakene og de medisinske fakultetene i Norge, og invitere de mest interessante til å komme med søknader.

– Det vi vil lete etter er miljøer som i utgangspunktet er gode, men som på denne måten kan bli internasjonalt gode. Med støtte fra stiftelsen kan de gjøre spennende og ny forskning, sier Rommetveit.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet. Stiftelsen er tilført verdier på i størrelsesorden 800 millioner kroner, penger som skal komme ulike samfunnsnyttige formål til gode. Det er Aud Jebsen som er initiativtager og donator til stiftelsen, som hun har etablert sammen med sine tre sønner.

Ifølge Bergens Tidende er det laget kjøps- og salgsopsjoner knyttet til aksjeposten som stiftelsen eier. Disse er med på å sikre at stiftelsen får rundt 800 millioner kroner i kapital. Det er denne kapitalen, i tillegg til avkastningen, som skal deles ut over en periode på 30 år, med mulighet for forlengelse i ti år til.

– Prosedyrene for å få midler blir lagt opp i tråd med forskningens vanlige rutiner av kvalitet. Stiftelsen kommer ikke med egne premisser som ikke er basert på den kultur som er vanlig når man vurderer forskning, sier Kåre Rommetveit.

Forskningssentre

Stiftelsen ønsker å opprette K.G. Jebsen-sentre tilknyttet de medisinske fagmiljøene i Norge.

– Disse vil kunne få bevilgning over fire år med muligheter for en viss forlengelse etter faglige vurderinger. Midlene herfra vil ikke være rettet mot spesielle medisinske emner, men mot å bygge gode miljøer rundt flinke forskere som kan skape internasjonal god forskning, sier Jebsen ifølge Bergens Tidende.

Kåre Rommetveit er åpen for innspill på hvordan sentrene kan organiseres. Men forskningen ved sentrene skal ligge i krysningsfeltet mellom klinikk og grunnforskning, sier han.

– Vi ser veldig gjerne et samarbeid mellom forskningsmiljøene og helseforetakene. Dersom det er interesse for gaveforsterkningstilskudd fra staten, må sentrene organiseres gjennom universitetet. Dette er imidlertid ingen forutsetning fra stiftelsens side, sier Rommetveit.

Donasjoner til grunnforskning utover tre millioner kroner utløser statlige ekstrabevilgninger på 25 prosent av gavebeløpet.

Fakta/ Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen

  • Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er etablert for å hedre minnet til skipsreder Kristian Garhard Jebsen (1927-2004), og hans bidrag til norsk og internasjonal skipping.
  • Styret i stiftelsen består av Aud Jebsen (leder), Kristian Jebsen, Hans Peter Jebsen, Borger Lenth og Birger Magnus.
  • Stiftelsen har engasjert Bergens Medisinske Forskningsstiftelse (BMFS) som forretningsfører.

Kilde: Stiftelsens nettsider

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.