Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Her er den nye odonten

Det nye odontologibygget skal huse 286 studenter og 260 ansatte – og kunne behandle 400 pasienter hver dag

3D-illustrasjonen av det nye odontologibygget viser tydelig vrimleområdet i...
3D-illustrasjonen av det nye odontologibygget viser tydelig vrimleområdet i første etasje.
Foto/ill.:
Statsbygg/Kr Jarmund ark/MIR

Hovedinnhold

Det er rundt ett år siden det ble satt av penger i statsbudsjettet til et nytt Odontologibygg på Haukeland. Store deler av 2009 har gått med til riving av det opprinnelige bygget, men nå er endelig illustrasjonene av det ferdige bygget tilgjengelig.

– Dette blir et halvoffentlig bygg, så det er satt av stor plass til vrimleareale i første etasje. Her er det plass både for studenter, pasienter, lærere og forelesere, administrativt ansatte og besøkende, forteller Stein Kuven, som driftskoordinator ved Eiendomsavdelingen til UiB.

Se stort bilde nederst i saken, eller last ned bildet i fullversjon fra På Høyden.

Dette skal bygget inneholde

Det nye odontologibygget utgjør hele 15.000 kvadratmeter. Første og andre etasje er satt av til klinikker, auditorier og seminarrom, mens tredje og fjerde etasje er forbeholdt administrasjonen. To etasjer under bakkenivå vil romme garasjer og tekniske rom.

286 studenter og 260 ansatte skal ha sitt daglige virke på bygget.

I tillegg er nordre del av første etasje satt av til en tannlegevakt i regi av den offentlige tannhelsetjenesten. Ifølge informasjon fra Statsbygg vil rundt 400 pasienter kunne behandles daglig.

"Bygget vil realisere visjonen om en integrasjon av forskning, høyere utdanning og utøvende tannhelsetjeneste som drar nytte av og styrker hverandre gjensidig", heter det på prosjektet sine hjemmesider hos Statsbygg.

Første 3D-tegning

– Tilsvarende har ikke vært laget i prosjektet tidligere, sier Tore Berg, assisterende prosjektleder i Statsbygg, med tanke på 3D-illustrasjonen av det nye bygget.

– Vi synes den har blitt flott, noe som sannsynligvis har en nær sammenheng med at det er prosjektert et flott bygg.

Arbeidet med det nye odontologibygget skal være ferdig til semesterstart i 2012, og det er satt av i overkant av 700 millioner kroner til prosjektet.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.