Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Darwin fryktet spetakkel

Charles R. Darwin satt på evolusjonsteorien i tjue år. Til slutt måtte han velge mellom bråk eller rivalen Alfred R. Wallace.

Hovedinnhold

Biologen Alfred Russel Wallace skrev brev til Darwin i 1858, hvor han ba om hjelp til å publisere en teori om naturlig utvalg. Det Wallice ikke visste var at Darwin hadde arbeidet med en tilsvarende evolusjonsteori i over tjue år.

Reddet æren i siste sekund
Darwin ble svært overrasket da han leste Wallaces teori, som så å si var identisk med sin egen. Han hadde likevel et forsprang på rivalen. Darwin hadde nemlig samlet forskningsmateriale i lengre tid, og skyndet seg med å publisere sitt hovedverk året etter, i 1859.

– Grunnen til at Darwin ventet så lenge med å publisere sin teori, var fordi han fryktet oppstandelse. Men han ble nok enda reddere for at Wallace skulle ta æren for en teori han selv hadde arbeidet med i over tjue år, sier professor Jarl Giske, leder for Institutt for biologi, UiB.

Like teorier
Både Wallaces og Darwins evolusjonsteorier ble lest opp på samme møte i The Linnean Society of London i 1858.  Darwin fikk likevel æren for å være tidligst ute.

– Darwin beviste at han var først ved hjelp av tidligere brevveksling med sine kollegaer. I brevene kom det klart frem at han hadde utviklet sin egen evolusjonsteori i god tid før Wallace, forteller Giske.

– Men teoriene var så like at Darwin omtalte Wallaces teori som en fullkommen kortversjon av sin egen, sier Giske.

– Biologien ville vært den samme
Det er ingen teorier, bortsett fra religiøse skrifter, som har så mye innflytelse i dag som Darwins evolusjonslære. Men biologien ville grunnleggende sett ha vært den samme i 2009 uten Darwin, tror Giske.

– Hvis ikke Darwin hadde gitt ut sin teori, ville vi hatt Wallaceteorien istedenfor. Darwin var rett nok den første og skal ha æren for det. Han publiserte akkurat på rett tidspunkt, sier Giske.

 

Nyhetssaken er hentet fra "På Høyden":
http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&id=42759