Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Millioner til kreftforskning

Kreftforskere ved Universitetet i Bergen får 26 millioner kroner fra Kreftforeningen.

Hovedinnhold

Ved årets hovedtildeling gir Kreftforeningen 113 millioner kroner til forskning. Nær 26 millioner av disse går til Universitetet i Bergen.

– At UiB får så stor del av midlene, er et tegn på kvalitet i kreftforskningen som utføres der, sier Ole Alexander Opdalshei, assisterende direktør i Kreftforeningen, til På Høyden.

Se hvem som får midler ved UiB her.

Kun de beste får

I år ble 148 søknader innvilget fra 12 ulike norske forskningsinstitusjoner. Totalt ble det søkt om 500 millioner kroner til kreftforskning. Dette tyder på sterk konkurranse blant prosjektene som søker, i følge Opdalshei.  

Hvem som får prosjektmidler vurderes av en gruppe på førti fagpersoner.

– Alle søknadene vurderes av fageksperter etter kvalitetskriterier og slik sikrer vi støtte til de beste prosjektene, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i en pressemelding fra Kreftforeningen.

UiB øker fra i fjor

I følge Opdalshei får UiO tildelt 16 millioner, NTNU 5, 5 millioner, mens Rikshospitalet/Radiumshospitalet blir tildelt 49 millioner kroner.

– At Radiumshospitalet får mest er ikke så overraskende siden de har de største kreftforskningsmiljøet i Norge, sier Opdalshei.

Han påpeker at UiB får omtrent det samme beløpet i år som i fjor, selv om totalpotten fra Kreftforeningen er 12 millioner kroner mindre i år. Til sammenligning fikk Rikshospitalet 12 millioner kroner mindre i år enn i fjor.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.