Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Skal undersøke kompetansebehov

I løpet av det neste halve året skal UiB gjennomføre en undersøkelse blant offentlig og privat virksomhet, for å kartlegge hvilke kompetansebehov samfunnet har.

Hovedinnhold

Undersøkelsen er den første i sitt slag i Norge.

– Vi hører ofte at det er behov for flere sykepleiere i helsesektoren og flere ingeniører i industrien. Vi er opptatt av å lete etter behov som ikke bare er tydelig yrkesrettet, men også ut fra den kompetansen våre kandidater sitter på. Universitetsutdannelsen kan brukes til mye og dekke mange ulike behov i samfunnet, sier Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning.

Resultatet fra undersøkelsen vil være klar i løpet av året. Da vil det forhåpentligvis komme et svar på hvor synlig utdanningsløpene til UiB er for næringslivet, og hvordan de opplever relevansen i kandidatenes kompetanse. 

Les også: – Kompetansen må bli synlig

– Det er viktig at våre kandidaters kompetanse er synlig og riktig forstått. I tillegg er det en viktig oppgave for universitetene å bli orientert om behovene i samfunnet, og hvordan vi utfyller vår rolle, sier Atakan.

Langsiktige behov

Han ønsker ikke å foregripe resultatene fra undersøkelsen. Samtidig er det en antagelse at profesjonskompetansen til eksempelvis jurister, medisinere og lærere er mer synlig enn kompetansen til nyutdannede fra de bredere utdanningsløpene innen humaniora, samfunnsfag og realfag.

Kuvvet Atakan er tydelig på at universitetene har en særegen oppgave med å drive forskningsbasert utdanning med langsiktige mål, og ikke opprette utdanninger etter næringslivets skiftende behov på kort sikt.

– Samfunnsaktører vet like lite som oss om det reelle behovet for kompetanse om ti, 20 og 30 år. Vi har noen prognoser basert på ulike modeller, men realiteten kan bli annerledes, påpeker Atakan, og viser til historiske hendelser som oljefunnene på norsk sokkel fra 60-tallet av og de siste års paradigmeskifte innen interesse for klimaproblematikken. I begge tilfellene har kunnskap fra etablerte forskningsmiljø ved universitetene vært av avgjørende betydning for næringsliv og beslutningstakere.

Nasjonal kartlegging

Behovsundersøkelsen vil i hovedsak bli rettet mot næringsliv og offentlig sektor i Bergensregionen, siden om lag halvparten av de nyutdannede kandidatene fra UiB havner i jobber her. Samtidig vil forvaltningsinstanser i Osloområdet bli invitert til å delta, for å kartlegge behov særlig innen samfunnsvitenskap og humaniora.

Ledelsen ønsker å gjøre liknende undersøkelser med jevne mellomrom, for å avdekke trender. Ett av målene er at undersøkelsen skal vekke interesse for en fremtidig felles, nasjonal kartlegging av kompetansebehov i samfunnet eventuelt i samarbeid med alle de store universitetene.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.