Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Romforskning i verdensklasse

Gruppen for romfysikk ved UiB er verdensledende på sitt felt, viser en ny rapport. For tiden består gruppen av tre akademisk ansatte.

Hovedinnhold

En internasjonal komité har på vegne av Forskningsrådet evaluert den grunnleggende forskningen innen fysikk i Norge. 45 forskningsgrupper ble evaluert, og bare rundt 15 prosent av dem fikk toppkarakteren ”excellent”.

Blant dem var gruppen for romfysikk ved Universitetet i Bergen, som blir ledet av professor Nikolai Østgaard. Gruppen har både et godt omdømme internasjonalt for sitt arbeid innen instrumentering, i tillegg til at den har en ”internasjonalt ledende rolle og gjennomfører original forskning som publiseres i de beste internasjonale tidsskriftene” heter det i rapporten.

Last ned rapporten her (pdf)

I tillegg legges det vekt på at produktiviteten er høy, aktiviteten er relevant for internasjonal forskning, og for det norske samfunnet. Gruppen har også klare og overbevisende strategiplaner, mener komiteen.

Får hjelp av emerituser
– Det er en porsjon teft, en porsjon flaks, og mye hard jobbing som ligger bak, sier professor Østgaard til På Høyden.

Han peker på at for å holde et slikt nivå er det nødvendig å både skrive og publisere artikler, bygge instrumenter, og gjennomføre prosjekter.

Gruppen har likevel krympet siden forrige evaluering, som var for ti år siden. Den gangen ble gruppen til alt overmål foreslått nedlagt. I dag er det bare Østgaard og to andre igjen i gruppen. I løpet av året vil han bli alene, sammen med to professor II-stillinger.

– Det skal sies at vi har noen veldig aktive emerituser som bidrar mye. Men nå er det avhengig av at vi jobber livet av oss. Det er ikke mulig over tid å være på god på mange områder samtidig på denne måten, sier Østgaard.

Han forteller at det vil bli nyansettelser i løpet av året, og håper på flere midler fra instituttet.

Fragmentert miljø
Rapporten viser at produktiviteten i de norske fysikkmiljøene har økt siden forrige evaluering, men at den fortsatt er lav sammenlignet med Sverige og Danmark. Komiteen mener også at det norske fysikkmiljøet på mange måter er fragmentert.

”Komiteen anbefaler at Norsk Fysikkråd tar større ansvar for arbeid som kan fremme nasjonal koordinering, blant annet med tanke på arbeidsdeling mellom institusjonene, økt mobilitet, prioritering og koordinering av tungt utstyr, og styrking av spesifikke fagområder”, heter det fra Forskningsrådet.

– Mange fysikkgrupper er mindre enn det de skal være, og de kommer til å smuldre opp. Stabiliteten dannes ut fra faste ansettelser, sier Østgaard. Samtidig trekker han frem ulike samarbeid romfysikkgruppen er med på, blant annet med Universitetet i Oslo.

Tar kritikken alvorlig
- Det er svært nyttig å få forskningsaktiviteten gransket i et internasjonalt perspektiv på denne måten, sier divisjonsdirektør Anders Hanneborg i Forskningsrådet i en pressemelding, og fortsetter:

– Vi kan glede oss over at Norge ligger langt fremme innenfor flere felt i fysikk. Samtidig må vi ta komiteens kritiske konklusjoner alvorlig. Blant annet at vi har for mange små og fragmenterte miljøer. Dessuten mangler strategiske utviklingsplaner ved mange forskningsinstitusjoner.

Fakta/Fire viktige prosjekter fra romfysikkgruppen:

* CLUSTER: Dette prosjektet kobler fire satelitter sammen i en pyramideform, noe som gjør at man kan få et bilde av volum i rommet.

* TGF: Undersøker glimt av gammastråling som oppstår i fobindelse med tordenvær.

* PIXIE: Et røntgenkamera som fanger opp nordlys-elektroner med de kraftigste ladningene. Elektronene kan påvirke både temperatur og vind.

* IPY/ICESTAR: Forsker på nordlyset og sørlyset, og ga romforskningsgruppen en forside i det anerkjente tidsskriftet Nature i fjor.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.