Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Endrer etiopisk tuberkulosearbeid

En ny doktorgradsstudie ved UiB endrer etiopiske behandlingstiltak mot tuberkulose.

I Etiopia kan det være langt å gå til nærmeste sykehus. Innføring av lokale...
I Etiopia kan det være langt å gå til nærmeste sykehus. Innføring av lokale helsestasjoner har vist seg å være svært effektivt i kampen mot tuberkulose.
Foto/ill.:
iStockphoto

Hovedinnhold

– Ved å innføre lokale helsearbeidere som alternativ til behandling ved klinikker og sykehus, ble langt flere tuberkulosepasienter oppdaget og behandlet, sier Daniel Datiko ved Senter for internasjonal helse, UiB.

Datiko har i flere år ledet det regionale tuberkulosearbeidet i sørlige deler av Etiopia. I sin ph.d.-avhandling som snart leveres ved Senter for internasjonal helse, så han på effekten av å trene opp helsearbeidere i de etiopiske lokalmiljøene.

Befolkningsstudien viste at:

  • Mens 70 prosent av tuberkulosetilfellene i befolkningen ble oppdaget med innføringen av lokale helsearbeidere, ble 30 prosent oppdaget av de som oppsøkte sykehus.
  • Med lokale helsearbeidere ble 90 prosent av pasientene helbredet, mot 80 prosent for de som oppsøkte sykehus.
  • Kostnadene ble redusert med 60 prosent ved å innføre lokale helsearbeidere.


Datikos ideer er nå anbefalt i de nye nasjonale retningslinjene for tuberkulosebehandling i Etiopia. Det er allerede igangsatt tiltak i en forsøksregion i sørlige Etiopia, hvor det bor rundt 15 millioner innbyggere.

– Studien viser at ved å tilpasse arbeidsmåter til lokale forhold kan en forbedre helsen til store befolkningsgrupper, sier Datiko.

Forskningsresultatene er nylig publisert som artikkel i PLoS ONE.

Gir kortere reisetid

Tidligere måtte befolkningen reise langt for å avlevere prøver og bli behandlet. De måtte regne med å gå opp til seks timer til fots for å komme seg til nærmeste sykehus.

Ikke bare måtte de reise langt og tape arbeidstimer. De måtte også dekke kost og losji for et par dager. I tillegg reiser en etiopier aldri alene på sykehus. De tar gjerne med seg tre-fire slektninger på turen.

– Dette hadde nok gått greit hvis det hadde vært snakk om én tur. Men tuberkulosebehandlingen krever at en oppsøker behandlingsstedet 66 ganger i løpet av seks måneder, sier Datiko.

Med innføringen av de lokale helsestasjonene trenger ingen å gå lenger enn fem kilometer fra hjemmet. Stasjonene tilbyr både spyttprøver og antibiotikabehandling ved bekreftet sykdom.

– Helsestasjonene tilbyr også informasjonsarbeid til lokalbefolkningen, som generelt sett er lite opplyste om tuberkulose, forteller Datiko.

Fanger opp flere kvinner

Datiko synes det er gledelig at mange flere kvinner kommer til behandling, når medisinene blir tilgjengelige i nærområdene.

– Kvinner befinner seg lavest på den sosiale rangstigen. De har minst penger, og kulturen begrenser deres handlefrihet. De må blant annet spørre mennene om å få lov til å bevege seg utenfor hjemmet, sier Datiko.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.