Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding

658 flere UiB-doktorgrader

I løpet av de siste ti årene har 1712 personer blitt kreert til doktorer ved Universitetet i Bergen. Det er hele 658 flere enn forrige tiår. Fredag får 108 nye doktorer sine diplomer.

Fredag hedres 108 nye doktorer fra Universitetet i bergen
Fredag hedres 108 nye doktorer fra Universitetet i bergen
Foto/ill.:
Bjørn Erik Larsen

Hovedinnhold

Fredag 29. januar hedres de 108 kandidatene som disputerte for sin doktorgrad i siste halvdel av 2009. Totalt 223 personer avla sin doktorgrad ved UiB i fjor. Det er det nest høyeste antallet i universitetets historie. 

- Det er meget hyggelig å se så mange disputerer ved UiB. Tallene er et resultat av bevisst satsing på forskerutdanning i de ulike fagmiljøene her ved universitetet, sier rektor Sigumd Grønmo.

Mens 223 kandidater avla sin doktorgrad i 2009, var tallet 70 i 1990. På tjue år har antall doktorgrader økt gradvis, og på 1990-tallet ble det avlagt totalt 1050 doktorgrader ved Universitetet i Bergen. På like mange år mellom 2000 og 2009 var tallet økt til 1712, en økning på 658 doktorgrader.

En av fem kvinnelige doktorer disputerer ved UiB

I 2009 disputerte 99 kvinner for sin doktorgrad ved UiB, ti ganger så mange som i 1990 da ti kvinner fikk sin doktorgrad. Hver femte kvinne som har avlagt doktorgraden i Norge har de siste årene disputert ved UiB.

I gjennomsnitt har en kandidat disputert for sin doktorgrad hver eneste dag denne høsten. Det medisinsk-odontologiske fakultet hadde flest kandidater i høst, med 36 avlagte doktorgrader. På det matematisk-naturvitenskapelige fakultet var det 31 kandidater, mens samfunnsvitenskapelig fakultet og det psykologiske fakultet hadde henholdsvis 14 og 13 kandidater. Ved juridisk fakultet ble det avlagt seks doktorgrader, og åtte kandidater avla på det humanistiske fakultetet.

Doktorer fra 41 land

2009-kandidatene kommer fra store deler av verden, og representerer hele 41 nasjoner.

- Universitetet i Bergen skal være et internasjonalt synlig forskningsuniversitet, derfor er det svært gledelig å se den internasjonale bredden i forskningen, sier Grønmo.

I 2009 har forskere fra følgende land avlagt doktorgrad ved UiB:
Tanzania, Nigeria, Marokko, Uganda, Kamerun, Sør-Afrika, Costa Rica, Vietnam, Gaza, Iran, Tyrkia, India, Russland, Spania, Romania, Skottland, Island, Polen, Kenya, Namibia, Etiopia, Sri Lanka, USA, Colombia, Chile, Panama, Kambodsja, Bangladesh, Kina, Frankrike, Færøyene, Tyskland, Bosnia, England, Kosovo, Sveits, Nederland, Danmark, Italia og Bulgaria

Kontaktperson: Rektor Sigmund Grønmo
Mediekontakt: Geir Holen