Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

22. juli-rettssaken: Aktuelle forskere

UiB har eksperter på strafferett, psykologi og andre aktuelle tema knyttet til rettssaken etter terroren 22. juli 2011.

Hovedinnhold

Forskerne er gruppert etter tema i fire kategorier:

  • Juss
  • Mediedekning og retorikk
  • Psykologi og psykiatri
  • Politikk, ideologi og samfunn


Juss
Erling Johannes Husabø, professor
Tema: Nasjonal og internasjonal terrorlovgivning, strafferett og straffeprosess
Kontakt: 55 58 95 68 / 907 89 431, e-post Husabo@jur.uib.no

Asbjørn Strandbakken, professor
Tema: Strafferett og straffeprosess
Kontakt: 55 58 95 82 / 481 62 681, e-post Strandbakken@jur.uib.no

Ragna Aarli, førsteamanuensis
Tema: Åpenhet, publikums adgang til innsyn og omtale av straffesaker
Kontakt: 55 58 95 52 / 458 69 706, e-post Ragna.Aarli@jur.uib.no


Mediedekning og retorikk
Jens Elmelund Kjeldsen, professor, retorikk
Tema: Retorikk i Breiviks manifest, avisenes bildebruk, «debatten om debatten»
Kontakt: 55 58 91 27/ 934 495 56, e-post Jens.Kjeldsen@infomedia.uib.no

Lars Arve Røssland, førsteamanuensis, medievitenskap
Tema: Mediedekning av saken (norske nettsteder), media og terrorisme, rettsjournalistikk
Kontakt: 55 58 91 12 / 908 93 452, e-post Lars.Rossland@infomedia.uib.no

Arild Linneberg, professor, litteraturvitenskap
Tema: Retorikk og iscenesettelse i retten (skjæringspunktet juss/litteratur)
Kontakt: 55 58 23 97 / 975 91 346, e-post Arild.Linneberg@lle.uib.no 

Se også Ragna Aarli (under Juss) for spørsmål om mediedekning og publikums innsyn i straffesaker.


Psykologi og psykiatri
Kjersti Arefjord, førsteamanuensis
Tema: Reaksjoner hos pårørende etter traumatiske hendelser
Kontakt: 55 58 88 84 / 995 65 922, e-post Kjersti.Arefjord@psykp.uib.no

Anne Marita Milde, førsteamanuensis
Tema:  Stress og traumatisk stress, livsbelastningers virkning på kropp og sinn
Kontakt: 55 58 62 31 /932 32 728, e-post Anne.Milde@psybp.uib.no

Else-Marie Løberg, førsteamanuensis
Tema: Psykose, schizofreni og rusindusert psykose
Kontakt: 980 94 420, e-post Else.Marie.Loeberg@psybp.uib.no

Svein Atle Skålevåg, førsteamanuensis
Tema: Tilregnelighetens, psykiatriens og rettspsykiatriens historie
Kontakt: 55 58 97 77 / 474 07 604, e-post Svein.Skalevag@ahkr.uib.no


Politikk, ideologi og samfunn
Lise Hellebø Rykkja, postdoktor, administrasjon og organisasjonsvitenskap
Tema: Krisehåndtering, myndighetenes ansvar for samfunnssikkerhet
Kontakt: 55 58 97 75 / 481 41 344, e-post Lise.Rykkja@uni.no

Peter Lango, stipendiat, administrasjon og organisasjonsvitenskap 
Tema: Samfunnssikkerhet, krisehåndtering
Kontakt: 55 58 84 51/ 984 88 947, e-post Peter.Lango@uni.no

Elisabeth Ivarsflaten, førsteamanuensis, sammenliknende politikk
Tema: Populistiske høyrepartier, holdninger i opinionen, normer mot fordommer og rasisme
Kontakt: 55 58 24 60 / 456 71 663, e-post Elisabeth.Ivarsflaten@isp.uib.no

Lars Erik Nese Berntzen, sosiolog 
Tema: Anti-islamsk bevegelse, innvandringsskepsis, høyreekstremisme, Breiviks manifest
Kontakt: 950 85 275, e-post Lars.Berntzen@isp.uib.no

Lars Fredrik Svendsen, professor, filosofi
Tema: Terror, risikosamfunn, frykt, ondskap, tilregnelighet, Breiviks manifest
Kontakt: 55 58 31 47 / 906 37 206, e-post Lars.Svendsen@fof.uib.no

Jan Oskar Engene, førsteamanuensis, sammenliknende politikk
Tema: Terrorisme, høyreekstremisme, politisk vold
Kontakt: Tlf. 55 58 28 95 / 480 41 961, e-post Jan.Engene@isp.uib.no

Ellen Mortensen, professor, kjønnsforskning
Tema: Feminisme i Breiviks manifest, feministisk ideologi
Kontakt: 55 58 23 20/ 482 20 407, e-post Ellen.Mortensen@skok.uib.no


Finner du ikke det du ser etter?
Kontakt mediekontakt@uib.no eller ring 55 58 89 00.

Vet du om flere som bør stå på denne listen? Send et tips til mediekontakt@uib.no.