Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Bladet fra munnen

Kurt Johannessens nye utsmykning på Studentsenteret er allerede foreslått inn på pensum i filosofi.

– Teksten er relativt lang, men den vil være godt leselig fra kafeen. Jeg...
– Teksten er relativt lang, men den vil være godt leselig fra kafeen. Jeg tror nok at personene som går på kafeen på et eller annet tidspunkt vil lese hele teksten, sier Kurt Johannessen i utsmykningsforslaget.

Hovedinnhold

Historien har lært oss at Studentsenteret trenger et sentralt kunstverk som man kan snakke om, diskutere, undersøke, like eller mislike. Og der det gamle Studentsenteret hadde ulvene i taket, har det nye Studentsenteret nå fått et verk av Kurt Johannessen.

På ytterveggen av auditoriet Egget, henger det et eikeblad som ved nærmere øyesyn viser seg å være en tekst. Bokstavene består av 8 millimeter tykke biter pleksiglass, og på overflaten av bokstavene er det lagt et fotografi av et eikeblad. Illusjonen er med andre ord komplett.

– Kort fortalt er teksten en monolog fortalt av et eikeblad. Eikebladet forteller om det å slippe taket om høsten og la seg falle ned mot bakken, og blant annet noen eksistensielle problemstillinger rundt det, fortalte Johannessen i utsmykningsforslaget sitt.

Hentet fra bok

– Tvilen er nok noe studenter kan kjenne seg igjen i, sier Johannessen til På Høyden.

Han forteller at teksten er hentet fra boken ”Hendinga”, som er en samling på 44 tekster hvor ulike ting forteller om den samme, veldig korte hendelsen som har funnet sted. Eikebladet er en av disse tingene, og det er denne teksten som nå har funnet sitt hjem på Studentsenteret.

Johannessen bretter ut et kart som følger med boken, og viser hvordan en stein som blir sparket treffer et luftgevær som skyter en flue som sitter på en kattebæsj. ”Jeg er glad i det kaotiske”, betror Johannessen mens han viser frem hendelsesforløpet.

(Du kan se kartet på Kurt Johannessen sine hjemmesider)

Sans for ulvene

– Kurt Johannessen jobber med hverdagens viderverdigheter, som ofte blir til dype ting. Studentene går stadig med en slik tvil, som også er den eneste veien til sikkerhet, sa Solveig Øvstebø fra Utvalget for utsmykning av Studentsenteret.

 I åpningsseremonien kom det også frem at responsen fra studentene så langt har vært veldig god: Det har til og med blitt foreslått å få den lille teksten inn på pensum i filosofi.

Johannessen selv forteller at han hadde stor sans for ulvene som han nå avløser:

– Da jeg studerte på 80-tallet ga de et veldig sterkt inntrykk. Det var en veldig rå materialbruk, med liv og bevegelse, sier han, og legger til at også disse var laget av pleksiglass.

Med verket ”Eikebladet” er nå utsmykningen av de offentlige arealene på Studentsenteret komplett.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.