Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Lærer mer av SEVU

Personer som jobber med flyktninger, asylsøkere og innvandrere, får styrket kompetansen på Senter for etter og videreutdanning (SEVU).

Hovedinnhold

Om lag 35 personer får denne høsten nødvendig teoretisk ballast til å arbeide med flyktninger, asylsøkere og innvandrere fra Senter for etter og videreutdanning (SEVU) ved UiB.

- Totalt har vi fire emner à 15 studiepoeng. Nytt av året er emnet "Unge flyktninger" som tar for seg arbeid med enslige og mindreårige flyktninger. I tillegg tilbyr vi i høst emnet "Interkulturell kommunikasjon" som tar for seg hvordan man skal få kommunikasjonen til å fungere i et flerkulturelt samfunn som Norge forteller foreleser Knut Venneslan.

Flere unge asylsøkere

Dette er et felt som blir viktigere og viktigere. Ifølge emneansvarlig for "Unge flyktninger" Torgeir Skorgen vil det i 2009 komme 1800 enslige, mindreårige asylsøkere til Norge. I 2007 var det tilsvarende tallet 403.

- Dette er ofte barn og ungdommer som har opplevd store traumer som krig eller det å miste foreldrene sine. Samtidig er det mange ressurssterke ungdommer som kommer hit, ressurssterke fordi lokalmiljøet i hjemlandet har valgt dem ut til å reise, forteller Skorgen.

Arbeidsrelaterte oppgaver

Studentene ved videreutdanningstilbudet kommer hovedsakelig fra Vestlandet og arbeider i kommuner, skoler, barnevern, ved flyktningekontor og i asylmottak.  De møtes fire ganger i løpet av semesteret. Da arbeider de blant annet med oppgaver knyttet til problemstillinger på egen arbeidsplass.

- Siden det stort sett er arbeidsgiverne til hver enkelt student som betaler for utdannelsen, mener vi det er viktig at de kan komme tilbake med konkrete eksempler og diskutere med andre ansatte på sin arbeidsplass, sier Venneslan.

Erfaring

Men han understreker at alle oppgavene skal oppfylle vanlige krav til teori og metode, selv om de tar utgangspunkt i praktiske situasjoner.

- Siden studentene kommer fra ulike arbeidsplasser, legger vi stor vekt på erfaringsutveksling mellom studentene på samlingene. Vi bruker også eksterne forelesere som jobber med flyktninger eller arbeidsinnvandrere, sier faglig koordinator Hans Christian Farsethås fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, som er faglig ansvarlig for studiet.

Fornøyde studenter

To av dem som tar emner ved SEVU i år er Silje Iren Olsen og Paarviz Sheipori. Olsen jobber som integreringskonsulent i Vaksdal kommune har tatt flere emner gjennom SEVU. I år tar hun ”Interkulturell kommunikasjon.”

- Jeg tar dette for å få mer teori bak det praktiske arbeidet jeg gjør, forteller hun.
Olsen er kjempefornøyd med studiene og forteller at hun har lært kjempemye.

Sheipori jobber som miljøarbeider ved Bufetat i Bergen, senter for minoritetsungdom. Han tar sitt første emne dette semesteret, ”Unge flyktninger.”

- Studiet setter enkeltmennesket i fokus, uavhengig av hudfarge, kultur og religion. Vi lærer i større grad å se individet, forteller Sheipori, som også er veldig fornøyd med studiet og ønsker å ta flere emner.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.