Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Pressemelding - statsbudsjettet

Strammeste budsjett siden hvileskjæret

- Vi får langt færre studieplasser enn forventet, og plassene er bare halvfinansierte. Samtidig får vi kutt i basisbevilgningen. Dermed kan budsjettet svekke kvaliteten i norsk forskning og utdanning, advarer rektor Sigmund Grønmo.

Hovedinnhold

– Det kommer overraskende få studieplasser i forslaget til statsbudsjett. Særlig sett i lys av ambisjonene i Soria Moria 2 og at regjeringen selv har varslet kraftig studentvekst i en egen utdanningsmelding, sier Grønmo.

Grønmo mener det er spesielt alvorlig at regjeringen i tillegg kommer med reelle kutt i basisbevilgningene sammenlignet med 2009.

– Universitetene må nå gå i dialog med regjeringen om den vanskelige økonomiske situasjonen for norsk forskning og utdanning. Vi har ikke sett et like stramt budsjett siden hvileskjæret i 2007, sier Sigmund Grønmo.

Ikke mer til grunnforskning

Situasjonen for universitetsforskningen forverres ytterligere uten økte midler til grunnforskning. Universitetene får heller ikke en eneste ny stipendiatstilling.

– Vi hadde forventet et langt mer offensivt og framtidsrettet budsjett for norske universiteter, sier Grønmo.

Styrket klimaforskning

Grønmo påpeker likevel at det finnes noen positive elementer i budsjettforslaget.

– Jeg er særlig glad for satsningen på klimaforskning. UiB nyter her godt av ekstra midler til det prestisjetunge Bjerknessenteret.

Grønmo understreker at det også er bra at regjeringen bevilger mer til vitenskapelig utstyr.

– Selv om dette ikke er nok til å dekke etterslepet på infrastruktur ved universitetene, er det et steg i riktig retning.

Kontakt:
Sigmund Grønmo (i Oslo i dag), tlf 957 70 068
Mediekontakt Margareth Barndon, tlf 414 79 220

Pressebilder av UiB-ledelsen