Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

EU-millioner til UiB-forskere

Arkeolog Christopher S. Henshilwood og hjerneforsker Kenneth Hugdahl er tildelt til sammen 40 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådets (ERC) Advanced Grant.

Hovedinnhold

– ERC-midlene gjør at vi kan starte opp et afrikansk-arkeologisk forskningssenter ved UiB, og et langtids forskningsprogram i sørlige Afrika, Europa og den nære Østen, sier professor Christopher S. Henshilwood ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB.

Sammen med sin mangeårige forskningspartner Francesco d’Errico fra Universitetet i Bordeaux, skal Henshilwood bygge opp et tverrfaglig forskningsteam på rundt ti forskere som skal kombinere arkeologi med klimafunn fra de tidligste tider.

– Denne banebrytende forskningen vil resultere i flere internasjonale publikasjoner og forskningsprogrammer for arkeologi og geologistudenter ved UiB,  mener Henshilwood.

Studerer hvordan klima påvirket atferd

Med prosjektet TRACSYMBOLS skal forskerne undersøke hvordan miljøendringer har påvirket de viktigste atferdstrekkene hos Homo sapiens og neandertalere i sørlige deler av Afrika og Europa.

– Denne tilnærmingen vil danne en ny standard for å forstå atferdsevolusjonen til våre forfedre ut fra presise miljømessige og økologiske rammer, forteller Henshilwood. 

I søknaden til EU-midlene kombinerte Henshilwood eksisterende kunnskap om Homo sapiens i Afrika og neandertalere i Europa med kunnskap fra nye utgravninger i Sør-Afrika, og nye forskningsteknikker fra Europa.

– Denne kunnskapen kombinerte vi igjen med et prosjekt som vil rekonstruere klima for 180 000 til 25 000 år siden, sier Henshilwood.

Prosjektet fikk rundt tjue millioner kroner (2, 5 millioner Euro)  fordelt over fem år, og supplementert med finansiering fra Norges forskningsråd og UiB.

Skal finne hørselshallusinasjoner

– Det kom litt som en bombe denne tildelingen, men den gir oss unike muligheter til å drive langsiktig forskning på et meget høyt nivå, sier professor Kenneth Hugdahl, i en pressemelding fra Helse-Bergen.

Til daglig er Hugdahl tilknyttet Avdeling for biologisk og medisinsk psykologi, UiB, og fMRI-gruppen ved Haukeland universitetssykehus.

Hjerneforskeren har fått tildelt 20 millioner kroner over fem år på å finne ut hvor stemmene i hodet hos schizofrene kommer fra.

– I søknaden min fokuserte jeg sterkt på hvordan hørselshallusinasjoner oppstår ved schizofreni i hjernen. Dersom en klarer å finne frem til mekanismene i hjernen som gjør at schizofrene hører stemmer, er det et stort gjennombrudd, forklarer Hugdahl.

Forskningen skjer blant annet ved å ta i bruk såkalt funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI). En MR-maskinens magnet og radiobølger tegner opp et bilde av hjernens funksjoner.

Rektor gratulerer

– Jeg gratulerer hjerteligst med tilslaget som Hugdahl og Henshilwood har fått, sier UiB-rektor Sigmund Grønmo.

Rektoren påpeker at dette er midler som henger meget høyt, og som det er svært vanskelig å få.

– For UiB betyr det svært mye at vi når frem i den internasjonale konkurransen. Disse tildelingene styrker ytterligere vår posisjon som et internasjonalt synlig forskningsuniversitet, sier Grønmo.

Tildelingen ERC Advanced Grant betraktes som en av de gjeveste utmerkelser en kan få innenfor EU sine forskningsprogrammer, og tildelingen til Hugdahl og Henshilwood er en av de ytterst få som er gitt til Norge noensinne.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.