Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Drømmer om dypt vann

Bergensforskere vil lage observatorium flere tusen meter under havoverflaten. Nå er drømmen kommet et skritt nærmere virkelighet.

Hovedinnhold

- 70 prosent av verdens vulkanutbrudd skjer på havbunnen. Og det har blant annet store innvirkninger på klimaet. Skal vi forvalte planeten må vi også ha kjennskap til det som skjer på de store havdyp, sier forsker Anne A. Hageberg ved CMR (Christian Michelsen Research).

Mini-ubåt

For den store drømmen til Hageberg og forskningsdirektør Svein Winther ved Unifob miljøforskning er et observatorium 2000-3000 meter under havoverflaten i Norskehavet et sted. Observatoriet skal kunne måle vulkansk aktivitet, strømninger, temperatur, studere livet og en mengde andre ting dypt nede i havet. Det er egentlig bare fantasi og teknologi som setter grenser for hva slags type utstyr som kan plasseres i et slikt observatorium. Blant annet kan et observatorium på nært hold overvåke hvordan, og om, olje- og gassindustri på norsk sokkel påvirker havet.

- I dag kan man gå ned med ubåter eller gjøre stikkprøver på slike havdyp, men de blir ofte ufullstendig og begrenset med hensyn til tid. Et observatorium vil gjøre oss i stand til å overvåke havet på en helt annen måte og over tid, forklarer Winther.

- Å få et observatorium vil være revolusjonerende og gi oss en tilstedeværelse på havbunnen som er helt unik, legger Hageberg til.

Støtte

Men et slikt observatorium vil koste mange hundre millioner kroner og må antageligvis finansieres over statsbudsjettet. Winther mener uansett det ikke er et spørsmål om det kommer, men når det kommer.

Nylig fikk Unifob, sammen med CMR, Havforskningsinstituttet, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og SINTEF, over to millioner kroner fra Norges forskningsråd til et forprosjekt i forbindelse med overvåking av havbunnen. Dette gjør at de nå kan gå i gang med trinn 1 i planen om et observatorium dypt nede på havbunnen. Flere institutt og universitetet er med i prosjektet og Hageberg understreker at dette er et tverrfaglig arbeid.

- I første rekke vil vi nå flytte en installasjon som Havforskningsinstituttet har hatt i Ofotfjorden, ned til en eller annen fjord på Vestlandet. Det er foreløpig ikke bestemt hvor. Den vil bli plassert på 300-400 meters dyp og kan brukes til å studere en rekke faktorer som strøm, temperatur og liv i havet, forteller Winther.

Mulighetsstudie

Trinn 2 i planen er å gjøre bruk av en av Statoils undervannsinstallasjoner til et observatorium. Da tenker man å bruke strøm og annen infrastruktur på havbunnen for å koble til et observatorium. På denne måten kommer man langt til havs.

- Statoil er nå i gang med en mulighetsstudie for å finne ut om dette går an og hvilke konsekvenser det vil ha for dem, sier Winther.

Trinn 3 i planen er det store observatoriet på havbunnen. Eller flere små observatoriet som er lenket sammen med kabler.

-   Et observatorium på 2000-3000 meters dyp vil måtte ha en kabel til land, noe som gjør at det ikke kan legges så langt fra land. Samtidig er det få steder man raskt når store havdyp fra land. Derfor er det interessant å utrede mulighetene for å knytte seg til noen av Statoils undervannsinstallasjoner, sier forskningsdirektøren.

Søknader

Seniorrådgiver i miljøteknologi ved Statoils forskningssenter i Trondheim, Ståle Johnsen, sier til På Høyden at de vil gjennomføre en mulighetsstudie for å finne ut om det lar seg gjøre å knytte havobservatorium til deres installasjoner.
- Vi skal se på hvilke konsekvenser dette vil ha for driften på feltet, hva det vil koste, logistikk og en rekke andre forhold, forklarer Johnsen.
Han regner med at mulighetsstudien kan være ferdig i løpet av et halvt års tid.

I tillegg til at Unifob AS ble innvilget penger, ba Forskningsrådet også en rekke andre søkerinstitusjoner i Bergen om å sende inn fullstendig søknad i forbindelse med storskala forskningsinfrastruktur:

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal sende inn fullstendig søknad om to prosjekter, mens CMR AS ble bedt om å sende inn fullstendig søknad til ett prosjekt.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.