Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Drapsdømts diktning fikk gjennomgå

Johan Dragvoll har skrevet doktoravhandling om drapsdømte Fredrik Fasting Torgersens diktning. Rettpsykiaterne hadde få lovord om hans poesi.

Hovedinnhold

Johan Dragvoll har nylig levert doktoravhandlingen i litteraturvitenskap ved UiB ”Paragrafer om tilfellet Torgersen. Skisse til en analyse av forholdet mellom rett og litteratur.”

Avhandlingen tar for seg både Torgersen-saken og Torgersens diktning.

Dragvoll har gjennomført grundige analyser av diktningen til den da drapssiktede Fredrik Fasting Torgersen. Han ble i 1958 dømt for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Skippergata i Oslo.

Les mer om Torgersen-saken i På Høyden.

Dikt blir vurdert

I doktoravhandlingen sin har Dragvoll fått tilgang til den rettspsykiatriske vurderingen som ble gjort av Fasting Torgersen den gang.

Og ifølge Dragvoll er det første gang i norsk rettshistorie at en tiltalts diktning brukes mot ham.

– Det er helt tydelig å lese hvilken holdning man har hatt til Torgersen, sier Dragvoll etter å ha lest erklæringen.

Rettspsykiaterne levner verken Fasting Torgersen eller hans litterære produksjon mye ære. I vurderingen kommer psykiaterne med en spådom om at Torgersen ikke ville få utgitt sine dikt om han tok kontakt med et forlag. Blant annet grunnet hans "perspektivlöse talemåter." Han ble også vurdert å ha ”mangelfullt utviklede sjelsevner.”

Gribbene

Men Fasting Torgersen har gjort disse spådommene til skamme. Totalt har den mye omtalte drapsdømte skrevet seks bøker og utgitt fire diktsamlinger. Flere av rettspsykiaterne forsøker seg også som litteraturkritikere.

”Det later til at han (Torgersen) i det hele tatt ikke har interessert seg for annet arbeid enn ubehjelpelige forsøk på maling etter prospektkort og diktning uten rim og rytme. ”
Videre skriver rettpsykiaterne, Georg F. Henriksen og Nils B. Johannessen at Torgersens håndskrift er ”nokså ubehjelpelig.”

Selv har Fasting Torgersen en oppfatning av dem som hadde oppfatninger om ham. I diktet ”Retts-psykiaterne” skriver han dette:

Gribbenes eldorado
er i de himler
ingen kjenner

der svever de rundt
fulle av gift
klare til å styrte seg ned
i den ørkenen
menneskesjeler ofres

gribbene
er rettstatens
åtsel-fugler
(Kjør Varsomt
1975)

Uten rim og rytme

Dragvoll stiller spørsmål ved den litterære ekspertisen hos rettpsykiaterne, og skriver i avhandlingen at Torgersens diktning verken mangler stil eller rytme, men tvert i mot har både musikalitet og originalitet i språket.

Og gjør et lite poeng av at psykiaterne henger seg opp i alt som er galt med Torgersen, mens de i sine vurderinger konsekvent bruker den svensk/tyske-varianten av bokstaven ø, nemlig ö.

Fredrik Fasting Torgersen hadde den kjente forfatteren og samfunnskritikeren Jens Bjørneboe som redaktør for hans debutsamling "Særmelding."

Bør prøves på nytt

I forordet til samlingen ”Særmelding” skriver Bjørneboe at diktene ble avgjørende for skyldspørsmålet.
Så langt ønsker ikke Dragvoll å trekke det.

”Men den litteraturkritiske litteraturanmeldelsen av Torgersen var i det minste retorisk egna til å mistenkeliggjøre (underforstått): den som bryter med diktekunstens regler er nok troendes til litt av hvert…,” heter det i avhandlingen til Dragvoll.

– Mitt fokus har ikke vært på å avgjøre skyld eller ikke skyld. Men etter å ha studert dommen og en rekke av dokumentene i saken, mener jeg bestemt at saken må prøves på nytt, sier han til På Høyden.
Senest i 2006 ble gjenopptagelse av Torgersen-saken avvist av Gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.