Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Julen 2012: Aktuelle forskere

UiB har forskere som kan uttale seg om juleevangeliet, kredittkort, kortreist mat, ensomme eldre og mange andre sider ved julen. I 2013 feirer Norge 100 år med allmenn stemmerett, og vi har eksperter på temaet.

Hovedinnhold

Tro og tradisjoner
Eli Kristine Økland Hausken
, undervisningsleder ved Universitetsmuseet
Tema: Folketro og gamle tradisjoner, magi og nyreligiøsitet
Kontakt: 55 58 93 63 / 481 33 749, Eli.Hausken@um.uib.no

Henrik von Achen, professor
Tema: Kirkekunst, ikonografi og annen religiøs kunst, religion og trosliv
Kontakt: 55 58 31 20 / 924 45 843, Henrik.Achen@um.uib.no
(Ikke tilgjengelig 28.-31. desember)

Einar Thomassen, professor
Tema: Juleevangeliet, den første kristendommen
Kontakt: 55 58 24 50 / 416 03 069, Einar.Thomassen@ahkr.uib.no

Wigdis Jorunn Espeland, amanuensis
Tema: Juletradisjoner og skikker, julemat og juledekorasjoner
Kontakt: 55 58 22 01 / 901 74 594, Wigdis.Espeland@ahkr.uib.no

 

Insekter i juletreet
Bjarte Henry Jordal
, førsteamanuensis
Tema: Insekter og andre småkryp, spesialfelt barkbiller
Kontakt: 55 58 22 33 / 948 38 754, Bjarte.Jordal@um.uib.no

 

Kosthold, forbruk og økonomi
Oddrun Anita Gudbrandsen, forsker
Tema: Ernæring, fett i kosten, overvekt og slanking, dietter
Kontakt: 55 97 55 53 / 928 80 786, Oddrun.Gudbrandsen@med.uib.no

Hilde Gundersen, postdoktor
Tema: Alkoholens effekt på hjernen
Kontakt: 55 58 61 21 / 412 98 517, Hilde.Gundersen@isf.uib.no

Thor Øivind Jensen, førsteamanuensis
Tema: Tradisjonsmat, julehandel, rettferdig handel, forbrukeratferd
Kontakt: 55 58 21 53 / 908 47 064, Thor.O.Jensen@aorg.uib.no

Daniel Hanss, forsker
Tema: Forbrukeratferd, bærekraftig forbruk
Kontakt: 55 58 88 99 / 902 69 659, Daniel.Hanss@isp.uib.no

Steinar Vagstad, professor
Tema: Finanskrisens effekt på julehandel, økonomi, lån, kredittkort osv.
Kontakt: 55 58 92 27 / 414 79 185, Steinar.Vagstad@econ.uib.no

 

Ferie og familieliv 
Linda Helen Munkvold
, førsteamanuensis og spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi
Tema: Atferdsvansker, ADHD, grensesetting, familiekonflikter og regulering av følelser hos barn
Kontakt: 55 58 88 79 / 450 60 203, Linda.Munkvold@psysp.uib.no

Helge Holgersen, førsteamanuensis
Tema: Foreldre og barn, barn med psykiske lidelser, jul i familien (samhold/ konflikter)
Kontakt: 55 58 88 62 / 959 24 328, Helge.Holgersen@uni.no

Bettina Husebø, forsker og leder for Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Tema: Eldre og ensomhet, organisert frivillighet til eldre som bor hjemme
Kontakt: 55 58 67 35 / 480 94 660, Bettina.Husebo@isf.uib.no

Svein Larsen, professor og instituttleder
Tema: Turisme, reisevaner, alkoholbruk, turisters selvoppfatning og bekymringer
Kontakt: 55 58 86 28, Svein.Larsen@psysp.uib.no

 

Vintervær
Ellen Viste
, postdoktor
Tema: Snø, is og andre værfenomener
Kontakt: 55 58 43 93 / 480 02 018, Ellen.Viste@gfi.uib.no

Olav Krogsæter, doktorgradsstipendiat
Tema: Værvarsler, historikk og statistikk over snø og andre værtyper
Kontakt: 55 58 26 02 / 902 18 282, olav.krogseter@gfi.uib.no

 

Stemmerettsjubileet 2013
Inger Elisabeth Haavet
, professor
Tema: Kvinne- og kjønnshistorie, velferd og familiepolitikk, kultur/musikkliv, biografisk historie
Kontakt: 55 58 97 71 / 416 49 343, Elisabeth.Haavet@ahkr.uib.no

Gudrun Holgersen, professor
Tema: Likestillingsloven, spesielt knyttet til utdanning og arbeidsliv
Kontakt: 55 58 95 43, Holgersen@jur.uib.no

Ellen Mortensen, professor
Tema: Kjønnsteori, litteratur og filosofi. Leder prosjektet «Tenkning som handling».
Kontakt: 55 58 23 20 / 482 20 407, Ellen.Mortensen@skok.uib.no

 

Finner du ikke det du ser etter? Kontakt mediekontakt@uib.no eller 55 58 89 00.

Vet du om flere som bør stå på denne listen? Send et tips til mediekontakt@uib.no.