Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Kina fristet UiB

Nitti kinesere inntok Studentsenteret for å vise frem sine universiteter.

Hovedinnhold

Delegasjonen fra Kina er på promoteringsturné i Skandinavia. Kineserne valgte Universitetet i Bergen som eneste stoppested i Norge i disse dager.

På mandag viste delagasjonen og den kinesiske ambassadøren til Norge, Tang Guoqiang, frem trettifem av sine universiteter. Dagen ble åpnet av Gunnar Bakke, ordfører i Bergen.
 
– Vi ønsker å vekke interesse for kinesiske universiteter, og vil åpne opp for større samarbeid i fremtiden, sier Li Jianmin, visegeneralsekretær i China Scolarship Council til På Høyden.

Han fortalte at det blir flere og flere engelskspråklige program for utenlandske høyere grads- og phd-studenter i Kina.

Delegasjonen som kom fra Stockholm og er på vei til København virker fornøyde med det de har sett av UiB så langt.

– Vi er veldig imponert over UiB, særlig over satsningen på miljø og ren energi. Det er dette vi trenger i fremtiden, sier Janmin.

Vil samle miljøene

Selv om kineserne inviterte seg selv til UiB, var det Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og Universitets- og høgskulerådet (UHR) som var hovedarrangør for mandagens program.

– Det er mange små fagmiljø i Norge som har kontakt med miljøer i Kina, hver for seg. Vi ønsker et større og samlet samarbeid med Kina, sier Ola Stave, generalsekretær i Universitets- og høyskolerådet.

Han sier at det ble arrangert et lignende seminar i Oslo i fjor, og at dette ga mersmak for både kinesere og nordmenn. Stave mener både Kina og India er land som blir viktigere å samarbeide med fremover.

Kina er viktig

Hovedmålet for utstillingen var å vise frem mulighetene som finnes for norske studenter i Kina.

– Selv om det kun er trettifem av de nær femten hundre universitetene i Kina, er det viktige institusjoner med et internasjonalt blikk, sier Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning.

Han mener at det ikke er unaturlig å fokusere på Kina, når en ser på landets utvikling de siste årene. Men for UiB er kriteriet for internasjonalt samarbeid først og fremst basert på et faglig grunnlag.

– Universitetet kommer nok først og fremst til å diskutere samarbeid som angår våre satsningsområder, som utviklingsforskning og marin forskning, sier Atakan.

Han var glad for utstillingen, men kunne ønske seg et litt annet tidspunkt. Kineserne kom nemlig midt i eksamensperioden.

– Det hadde vært kjekt med flere studenter tilstede, sier Atakan.

Presenterte nordisk modell

Atakan måtte tiltre som UiBs representant ettersom viserektor for utdanning, Astri Andresen, passende nok kom hjem fra Shanghai søndag  kveld. 

Hun var med en UiB-delegasjon for å markere femtenårsjubileet til det nordiske senteret i Fudan, som UiB har vært med å bygge opp. Dette er et senter for samarbeid i politikk, globalisering og minorietespolitikk.

Under markeringen var det satt av en heldagsseminar om den nordiske velferdsmodellen. En av postene på programmet var UiBs Stein Kuhnle, som nylig har utgitt en bok på kinesisk om den nordiske velferdsmodellen.

– Kineserne virket interesserte. Men det er vanskelig å si om de liker den nordiske modellen best. De er i alle fall interessert i modeller for sosialpolitikk generelt sett, sier Andresen.

Fakta: Kina og utdanning.

  • Kina har til sammen 2.663 institusjoner for høyere utdanning.
  • I 1998 rekrutterte Kina 72.500 høyeregradstudenter, 767.100 laveregradstudenter og 316.500 fikk voksenopplæring.
  • I 2008 rekrutterte Kina 446.000 høyeregradstudenter, 6.077.000 lavergradstudenter og 2.026.000 fikk voksenopplæring.
  • Kina samarbeider med 189 land om utdanning og har signert 154 utvekslingsavtaler. I tillegg har de signert avtaler om gjensidig anerkjennelse og gradssystem med 34 land, inkludert Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Australia mfl.
  • Kina har etablert utdanningssamarbeid og utvekslingsrelasjoner med mer enn 40 viktige internasjonale institusjoner som UNESCO, Verdensbanken osv.
  • I 2008 reiste 179.800 kinesiske studenter utenlands. Totalt sett har 1.391.000 kinesere studert i utlandet fra 1978 til 2008.
  • Kina hadde 240.000 internasjonale studenter i 2009, mot 1.200 i 1978.
  • Kina har mottatt 1.230.000 internasjonale studenter fra mer enn 180 land siden 1979.

Kilde: China Scolarship Council.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.