Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

FN på hodejakt

Alle fagbakgrunner kan være interessante for FN. Det var budskapet organisasjonens New York-kontor ga til studenter og ansatte ved UiB.

Forelesningssalen "Egget" var fylt til randen av tilhørere da fire FN...
Forelesningssalen "Egget" var fylt til randen av tilhørere da fire FN-organisasjoner holdt informasjonsmøter om jobbmuligheter. Her Michael Emery fra UNDP.
Foto/ill.:
Martin Halvorsen/Karrieresenteret

Hovedinnhold

– Det som kjennetegner studentene jeg har møtt, er at de er overrasket over at en karriere i FN overhodet er mulig. De er forundret over at det ikke er flere som søker, forteller Pernille Fenger, leder for det nordiske kontoret til FNs befolkningsfond (UNFPA). 

Hun var en av flere FN-ansatte som var kommet til Studentsenteret på onsdag for å fortelle studenter og ansatte om karrieremuligheter i FN.

Etter et besøk på Universitetet i Oslo, og med besøk på Christian Michelsen Instituttet og Haukeland Universitetssykehus på programmet, kunne Fenger konstatere at norske studenter viser stor interesse for en internasjonal karriere.

– Vi møter studenter med bakgrunn i alt fra psykologi, helse, IT, systemutvikling, management, og fra Oslo kom det flere fra sentraladministrasjonen. Det er en myte at det bare er dem som har tatt utviklingsstudier som er interessante for FN. Vi er på jakt etter dem med engasjement og interesse, og som vil være med å gjøre verden bedre, sier Fenger, som selv har en mastergrad i historie, med fransk og engelsk ved siden av.

Mangler nordmenn i FN

Bakgrunnen for at FN nå legger ut på en så uvanlig sjarmøretappe, er fordi de sliter med å rekruttere nordmenn til de ulike organisasjonene. I forhold til det som Norge bidrar med politisk og økonomisk, er nordmenn i betydelig mindretall.

– Det er sjelden at det dukker opp slike anledninger, sier leder for Karrieresenteret, Rønnaug Tveit.

Hun forteller at sist gang noe lignende skjedde, var da UNICEF gjestet campus i 2003. Men denne uken kunne studenter møte både FNs utviklingsprogram, FNs Høykommisær for flyktninger, FNs befolkningsfond, og representanter for sekretariatet.

– Det er stort sett jenter som vil jobbe internasjonalt, og det er absolutt et flertall av jenter her i dag. Men det er stinn brakke her, og det er kjempebra, sier Tveit.

Hun forteller at invitasjon til rekrutteringsdagen også har gått ut til de ansatte, for i en del av FN-stillingene kreves det 5 års erfaring. Ellers er det stor bredde i fagkompetansen som blir etterspurt, forteller Tveit.

– Denne dagen er for profilering og rekruttering, og nettopp bredde er den røde tråden her, sier hun.

Frivillig arbeid viktig

Etter at de fire organisasjonene hadde presentert seg, kunne studenter (som tross alt var i overveldende flertall) og ansatte få med seg ulike workshops, blant annet i intervjuteknikk og søknadsskriving, holdt av FN-representantene.

Og selv om noen anslag tilsa at det var 80 prosent jenter på arrangementet, var 31 år gamle Himanshu Ardawatia blant dem som deltok på workshopen ”Managing your career holistically”.

– Jeg var interessert i å se om kompetansen min kan brukes i FN-systemet, forteller Ardawatia, som har bakgrunn i systemdynamikk.

Og den bekreftelsen fikk han i løpet av rekrutteringsdagen. Selv har han tidligere jobbet frivilling for Food first information and action network, og innehar dermed noe av den frivillighetsbakgrunnen og internasjonale erfaringen som studentene ble innprentet at var viktig for å skille seg ut i søknadsbunken. 

Men FN dukket ikke opp på UiB med ledige jobber som ble delt ut. Søknadsprosessen kan være omstendelig, men som Pernille Fenger legger vekt på, trenger de mennesker med alle slags bakgrunner.

– Man behøver ikke ha vært ti år i felten for å få jobb i FN. Man kan for eksempel melde seg som feltfrivillig, og ha mulighet for å komme inn på den måten, sier hun.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.