Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Nyhet fra På Høyden

Mottok japansk bokpakke

Universitetsbiblioteket har fått utvidet samlingen med en japansk bokpakke. Hundre bøker skal hjelpe studenter å bli bedre kjent med landet der solen står opp.

Hovedinnhold

UB ble valgt ut til en av årets mottakere av Nippon Foundations program ”100 Books for Understanding Contemporary Japan”. Universitetet i Bergen er dermed en av fire hundre institusjoner som den veldedige organisasjonen har delt ut bokpakken til.

– Personlig føler jeg det som en plikt å hjelpe utenlandske studenter til å bli bedre kjent med Japan, sier Yohei Sasakawa, styreleder av Nippon Foundation, til På Høyden.

Viser bredden

Bokpakken skal representere bredden av Japan. Den spenner fra historie og sosiologi til Manga-tegneserier.

Bøkene er på engelsk og valgt ut av en programkomité på ti personer. Blant annet den britiske ambassadøren til Japan Sir Graham Holbrook Fry og den amerikanske forfatteren Donald Richie, som har skrevet om japansk film og det japanske folk.

Bakgrunnen for bokdonasjonen er at Japansk ved Institutt for fremmedspråk søkte Nippon Foundations partnerorganisasjon Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation om å delta i bokprogrammet.

– Vi har en del japanske bøker, men ikke så mange som vi skulle hatt. Studentene finner mye av stoffet på nettet. Problemet med dette er at vi får mye ekstraarbeid med kvalitetssikring. Bøker er allerede kvalitetssikret gjennom forlagene, sier Benedicte Irgens, fagkoordinator i japansk, UiB.

Japansk filantrop

I det hele tatt er Yohei Sasakawa selv opptatt av internasjonal utveksling og veldedighet.

– I Kina har vi delt ut i alt 2, 4 millioner bøker på japansk. De forstår tegnene våre og har lettere for å lære språket, sier Sasakawa.

Selve hovedgrunnen til at Sasakawa besøkte Bergen er at han ville se Lepramuseet. Han er også WHO-ambassadør for utrydning av lepra.

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.